Monthly Archives: August 2019

Слядното хоро

от Georgi Stankov
лиценз CC BY-NC-ND
Във Фейсбук страницата Илюстрация БѢло море публикуваха много любопитна снимка - тракийски бежанци в Кърджали, наредени за сачанлийско, или по-точно "слѣдно хоро." Описанието под снимката гласи: Сачанлийско хоро... Самодейна група при Тракийското дружество в Кърджали, 1926 г. През периода 1920 – 1926 г. в Кърджали са настанени 263 семейства от Беломорска Тракия и 12 семейства от

Как се пише <em>Ранно средновековие, ранно Средновековие</em> или <em>Ранно Средновековие</em>?

от Павлина Върбанова
лиценз CC BY-NC-ND
Правилно е да се пише Ранно средновековие. Това е съставно съществително собствено име (състоящо се от две или повече думи)…

Как се пише: <em>жизненонеобходим, жизнено-необходим</em> или <em>жизнено необходим</em>?

от Павлина Върбанова
лиценз CC BY-NC-ND
Правилно е да се пише слято – жизненонеобходим, също и жизненонеобходима, жизненонеобходимо, жизненонеобходими.   Стратегическата авиация се оказва жизненонеобходима за…

Как се пише: <em>година-две; година, две</em> или <em>година две</em>?

от Павлина Върбанова
лиценз CC BY-NC-ND
Когато означава приблизителен период от време, се пише полуслято – година-две.   Надявам се за година-две да стабилизирам доходите си…

Как се пише: <em>противопоказан, противопоказана, противопоказано, противопоказани</em> или <em>противопоказен, противопоказна, противопоказно, противопоказни</em>?

от Павлина Върбанова
лиценз CC BY-NC-ND
Двете думи са дублети и могат да се използват в книжовната реч. Съветваме ви да пишете противопоказан, противопоказана, противопоказано, противопоказани,…

Как се пише: <em>на свършване</em> или <em>насвършване</em>?

от Павлина Върбанова
лиценз CC BY-NC-ND
Правописът на това съчетание не е нормиран изрично. Съветваме ви да го пишете разделно – на свършване. Парите са на…

2019 Специален доклад 301

от Нели Огнянова
лиценз CC BY

В изпълнение на Търговския закон от 1974 г. американското правителство публикува доклад  – т.нар. Доклад 301 – за наличието на адекватна и ефективна защита на правата  на интелектуалната собственост по света – в държавите-търговски партньори на САЩ.

В началото на лятото стана известен   Доклад 301 за 2019 година (2018 Special 301 Report on Intellectual Property Rights).

Както и през 2018, България не е в Priority Watch List или в Watch List.

Как се пише: <i>Древен Рим</i> или <i>древен Рим</i>?

от Павлина Върбанова
лиценз CC BY-NC-ND
С главна буква се пишат и двете думи – Древен Рим. Това е съставно (т.е. състои се от две или…

Как се пише: <em>недостатъчен, недостатъчна, недостатъчно, недостатъчни</em> или <em>не достатъчен, не достатъчна, не достатъчно, не достатъчни</em>?

от Павлина Върбанова
лиценз CC BY-NC-ND
Правилно е да се пише слято – недостатъчен, недостатъчна, недостатъчно, недостатъчни.   Времето за подготовка е недостатъчно, затова не трябва…