Skip to content

February 2017

C, PHP, VB, .NET

 Система от зъбни колела

   от C, PHP, VB, .NET


Възможно ли е да се придаде движение на това?

Изобщо възможно ли е система с нечетен брой зъбни колела в затворен цикъл да се задвижат? Ако да – дайте пример. Ако не – докажете.

 

C, PHP, VB, .NET

 Струята вода от чешмата

   от C, PHP, VB, .NET


Въпросът е от Ivan:

Струята вода на чешмата изтънява в долната си част и ако е по-слаба даже може да се прекъсне и да стане на капки. Защо?

 

C, PHP, VB, .NET

 Парадоксът с гумата

   от C, PHP, VB, .NET


Една автомобилна гума се търкаля по права линия по равен път без да приплъзва. Изминава точно толкова разстояние, колкото е нейната обиколка (периметър), т.е. гумата е направила един пълен оборот. Джантата на гумата очевидно ще опише същата по дължина въображаема следа, както е показано на картинката по-долу:

Очевидно джантата не приплъзва спрямо гумата (или поне това не трябва да става при автомобилните гуми от реалния живот). Така джантата, също както гумата, е направила един пълен оборот. Следователно следата, която е оставила тя след завъртането си също е равна на периметъра й. Получи се, че по-малката окръжност (джантата) има един и същи периметър с по-голямата окръжност (гумата). Къде е уловката?

 

C, PHP, VB, .NET

 Изчезващата точка

   от C, PHP, VB, .NET


Погледнете двете точки по-долу. Затворете лявото си око. Приближете се близко до монитора така, че дясното око да гледа лявата точка. Започнете бавно да отдалечавате главата си право назад. По едно време дясната точка ще „изчезне“:

 

●    ●

 

Повторете опита симетрично със затворено дясно око – с лявото гледайте дясната точка и се отдалечавайте. Ще се получи същият ефект и другата точка ще „изчезне“.

Потворете опита като затворите лявото си око и с дясното око гледайте дясната точка. Отдалечете главата си. Лявата точка този път няма да изчезне.

Защо се получава така?

 

C, PHP, VB, .NET

 Огледалото

   от C, PHP, VB, .NET


Установих наскоро, че един класически детски въпрос не е осъзнат напълно от повечето възрастни хора. Защо плоското огледало обръща ляво и дясно, а не горе и долу?

 

C, PHP, VB, .NET

 Колко измерения има?

   от C, PHP, VB, .NET


Долният текст съм го писал във вид на някякво есе по нещо (не помня какво) и изглежда да е било отдавна (може би като ученик или студент) – намерих го записано на старо CD като едва-едва възстанових файла. На този етап ми се стори много интересен текст, но се наложи „леко“ да го редактирам (речникът ми е бил доста беден, съответно съм се изразявал доста простовато, а граматиката ми е била повече от трагична). Предлагам редакцията като уточнявам, че се опитах максимално да запазя смисъла на изказаните тези. Съществените смислови промени са отбелязани с курсив оградени със скоби, а другите редакции са нанесени директно в текста.

 

C, PHP, VB, .NET

 Задна скорост

   от C, PHP, VB, .NET


Забелязали ли сте, че на едни автомобили задната скорост се включва като се натисне лоста надолу и се бутне наляво и напред, а на други се включва с изтегляне на лоста надясно и назад? Какви са предимствата и недостатъците на тези две конфигурации?

R 1 2 5
  2 4

или

1 3 5
2 4 R

П.С. Има естествено и други конфигурации със задна скорост, но те не са толкова често срещани. „Най-весело“ ми беше, когато карах един Жук, на който беше сложена скоростна кутия със следната конфигурация:

R 2 4
1 3

 

C, PHP, VB, .NET

 Наклон на пътя

   от C, PHP, VB, .NET


Всички (трябва да) сме учили геометрия в училище и (трябва да) знаем  понятието „ъгъл“, което естествено измерваме по различни начини. Средностатистическият човек познава добре градусите, а понякога борави отлично и с радиани. Забелязал съм обаче, че малко хора са се замисляли какво означават процентите за „наклон на пътя“ по пътните знаци. На колко градуса например съответства наклон от 9%? Опишете начинът за изчисление. Защо се използват тези мерни единици „проценти“, а не добре познатите на всички градуси?

Знак А5 - стръмен наклон при спускане

А5 - стръмен наклон при спускане

 

 

C, PHP, VB, .NET

 Опушване на пчелите

   от C, PHP, VB, .NET


Когато пчеларите вадят мед или пчелен прашец от пчелините си, те понякога използват т.нар. „пушилка“. Това е уред, в който нискокислородно се запалват гнила дървесина и сухи говежди изпражнения, като по този начин се получава интензивен пушек. Това „успокоява“ пчелите и те много по-малко жилят.

Как точно пушека „успокоява“ пчелата, на какво се дължи това явление?

 

C, PHP, VB, .NET

 Неустойчивият многостен

   от C, PHP, VB, .NET


Съществува ли многостен, неустойчив върху всяка от стените си?

С други думи: която и негова стена да поставим върху хоризонтална равнина, многостенът ще се наклони и падне поради силата на тежестта си.

Задачата е взета и перифразирана от
„Сто и тринадесет красиви задачи“
на Мерзляк, Полонски и Якир