Skip to content

Март 2017

Николай Слатински

Разширена версия на доклад пред Международната научната конференция „Военна академия „Г. С. Раковски“ – 105 години знание в интерес на сигурността и отбраната”
6 и 7 април 2017 г.

чети по-нататък

 

Как се пише

Правилно е да се пише слято – подизпълнител, мн.ч. подизпълнители, тъй като под- е представка в думата, а представките не…

 

Как се пише

Правилно е да се пише тургор. Думата е заета от новолатински – turgor. Масажните процедури правят кожата по-устойчива, повишава се…

 

ElectriClub

 Volta

   от ElectriClub


Волта е електрическо колело на базираната в Калифорния фирма “Pure Cicles”.

 

Как се пише

Двете форми са дублетни и могат да се употребяват равностойно в книжовната реч. Изиграхме равностоен мач и до последната минута…

 

Стара София

 Новата загадка

   от Стара СофияЕдин малко известен софийски изглед, рисуван от Йозеф Обербауер през 1900 г. и издаден като пощенска картичка. Търсим кое е мястото на картината - помогнете ни! 

Как се пише

Правилно е да се пише удивявам (се). До 2002 г. формите удивявам (се) и удивлявам (се) бяха дублети, но сега…

 

ElectriClub

От февруари 2017г. Тойота предлага новия си хибриден модел – Prime. В края на февруари Панасоник (които са партньор на Тесла в първата Гигафабрика) обявяват, че са направили соларен покрив за Toyota Prius Prime.

 

Васил Велчев

 Метрономиум 3

   от Васил Велчев


3.

Не можеш да спиш повече от двайсет часа непрекъснато. Когато двайсетте часа изтекат, се събуждаш, независимо от това дали в другия свят ти се спи, или не.

Из "Апокрифни правила за оцеляване в Метрономиум"- Хо! Най-после! Спящата красавица се пробуди!

 

Как се пише

Правилно е да се пише отпечатък, мн.ч. отпечатъци. През 870 г.сл.Хр. Малта е завладяна от арабите, които оставят своя отпечатък върху…