Skip to content

Май 2017

Как се пише

Правилно е да се пише слято – аутлиния. Недопускането на разделното изписване на тази дума (аут линия) противоречи на правилото,…

 

Как се пише

 Как се пише: лекар или лекър?

   от Как се пише


Правилно е да се пише лекар, мн.ч. лекари. Думата има корен лек- и наставка -ар, които винаги се пишат по…

 

Първи впечатления от последно прочетеното

 Карти на масата - Агата Кристи

   от Първи впечатления от последно прочетеното


 

Как се пише

Съществителното име летопис е от мъжки род; членувани форми: летописът, летописа. Летописът на българския театър води началото си от 1856…

 

Как се пише

Правописът на тази дума не е нормиран изрично. Съветваме ви да пишете водоразтворим, също и водоразтворима, водоразтворимо, водоразтворими. За боядисването…

 

ElectriClub

Летящи коли? Не, не като част от филм за бъдещето или прототипи с неясни дати на производство. Вече ги има. Вече се говори за индустрия, която работи в тази насока. Първата продадена летяща кола се очаква още през 2018г. (макар че първоначално се е очаквала през 2014г.)

 

LeeAnn

 За Буквите…

   от LeeAnn


Спомняте ли си, че преди време имаше една инициатива, наречена “Да изчистим България за един ден”? Инициативата се повтори известен брой пъти и после отшумя, а България си е все същата. Защо ли? Защото, както писах и тогава, смислената инициатива би била “Да не цапаме България”, но това изисква промяна в мисленето, в нагласите, в отношението, в начина на живот, във възпитанието. Изисква съзнателни усилия! Евтиният популизъм е по-лесен и, съвсем очаквано, с доказано краткотраен ефект.

Същото се случва и с “24 май – празник на българската писменост и култура”. В последните години за думата “култура” сякаш никой не се сеща, а вместо това, когато наближи денят, започват полемики, пълни с правописни  и стилистични грешки,  на тема “Кой е по-грешен и по-виновен за неграмотността на нацията – медиите или образованието?”.

 

Недко Иванов

 Sql Server Deadlock Example

   от Недко Иванов


declare @i int = 1

while @i<500

begin

   begin tran 
      --SET TRANSACTION ISOLATION LEVEL  repeatable read <--whatever!!!
/*1*/       update accounts set [AccountBalance]=AccountBalance + 0.01 
/*2*/       update invoices set amountdue = amountdue + 0.01
   commit

   set @i = @i + 1

end

 

declare @i int = 1

while @i<500

begin

   begin tran 
      --SET TRANSACTION ISOLATION LEVEL  repeatable read <--whatever!!!
/*2*/   update invoices set amountdue = amountdue + 0.01 
/*1*/   update accounts set [AccountBalance]=AccountBalance + 0.01    

   commit

   set @i = @i + 1

end

 

 these two scripts ran by two different connections cause sql deadlock error like this:

 

Как се пише

Правилно е да се пише словесност. Проверка на правописа при групите от съгласни -сн-/-стн- се прави с такава форма на думата или…