Author Archives: Павлина Върбанова

Как се пише: болонка или булонка?

от Павлина Върбанова
лиценз CC BY-NC-ND
Правилно е да се пише болонка, мн.ч. болонки. Думата произлиза от името на италианския град Болоня. Всичко започна, когато казах, че искам да имам куче, и майка ми купи една болонка. Болонките са интелигентни кучета и често могат да предугадят вашите желания.

Как се пише: гел лак, геллак или гел-лак?

от Павлина Върбанова
лиценз CC BY-NC-ND
Правилно е да се пише разделно – гел лак, или слято – геллак. Когато първата съставка на сложно съществително име пояснява втората, двете (или само първата) имат чужд произход и се употребяват като самостоятелни думи, съществителното се пише или разделно, или слято. За да си направите хубав маникюр с гел лак/геллак в домашни условия, са необходими търпение, […]

Как се пише: бардак или бърдак?

от Павлина Върбанова
лиценз CC BY-NC-ND
Правилно е да се пише бардак. Думата е заета от руски – бардак. Бардакът си остава бардак, дори и момичетата в него да свирят на пиано или да смятат интеграли между две прегръдки. Подреди си малко стаята – виж какъв бардак е!

Как се пише: покъщнина или покъщина?

от Павлина Върбанова
лиценз CC BY-NC-ND
Правилно е да се пише покъщнина. Опитваха се да спасят покъщнината си от горящите колиби. Помещението беше малко и голо, в него нямаше никаква  покъщнина, освен стар дрешник, обикновен дървен стол и желязно легло.

Как се пише: изземам, иззема или извземам, извзема?

от Павлина Върбанова
лиценз CC BY-NC-ND
Правилно е да се пише изземам, иззема. Думите имат представка из- и корен -зем-. Когато през 50-те години са създавали ТКЗС-тата, комунистите са изземали от селяните почти всички домашни животни – овце, коне, говеда. При проведената операция спецполицаите иззеха 517 грама амфетамини.

Как се пише: възраст, възрас или възръст?

от Павлина Върбанова
лиценз CC BY-NC-ND
Правилно е да се пише възраст. Думата има представка въз- и корен -раст. Правописът на завършека на думата може да се провери със сродна дума (със същия корен), в която след съмнителната съгласна т има гласна: казваме възрасти, възрастен, следователно се пише възраст. Съоръженията на площадката са предназначени за деца над 4-годишна възраст. В повечето […]

Как се пише: девствен, детствен или дествен?

от Павлина Върбанова
лиценз CC BY-NC-ND
Правилно е да се пише девствен, също и девствена, девствено, девствени. Думата има корен дев- (срв. с девица, девойка). Специалисти от Токийския университет установиха, че в Япония расте броят на девствените жени и мъже във възрастовата група от 18 до 39 години. Благодарение на великолепната девствена гора, полската община Беловежа е известна туристическа атракция.

Как се пише Немско просвещение, Немско Просвещение или немско Просвещение?

от Павлина Върбанова
лиценз CC BY-NC-ND
Правилно е да се пише Немско просвещение. Това е съставно съществително собствено име (състоящо се от две или повече думи) и първата дума в него се пише с главна буква. Когато думата просвещение е част от такова съществително име, тя се пише с малка буква. Трагедията „Емилия Галоти“ от Лесинг е от епохата на Немското […]

Как се пише: кофъчен или кофачен?

от Павлина Върбанова
лиценз CC BY-NC-ND
Правилно е да се пише кофъчен, също и кофъчна, кофъчно, кофъчни. Кофъчните елеватори са ключов компонент при системите за зърносъхранение. Разтопеният скрап се излива в стоманоразливна кофа, след което течният метал отива в кофъчната пещ за допълнителна обработка. Забележка: В източника липсва конкретното прилагателно име, но в него са включени други думи, образувани по същия […]

Как се пише: ръмжене или ръмжане?

от Павлина Върбанова
лиценз CC BY-NC-ND
Двете форми са дублетни и могат да се използват в книжовната реч. Ръмженето/Ръмжането на кучетата сякаш беше престанало да плаши вълците. Ако навлезете в гъстата джунгла, ще чуете крясъците на маймуните, далечното тръбене на слоновете и ръмженето/ръмжането на леопардите.