Author Archives: Павлина Върбанова

От кой род е съществителното име <em>печал</em>?

от Павлина Върбанова
лиценз CC BY-NC-ND
Съществителното име печал е от женски род. И сега си задавам въпроса как на тези крехки години съм могла да…

Как се пише: <em>екокомплекс, еко-комплекс</em> или <em>еко комплекс</em>?

от Павлина Върбанова
лиценз CC BY-NC-ND
Това сложно съществително име се пише слято – екокомплекс, мн.ч. екокомплекси, защото е образувано от съкратено прилагателно име (еко <…

Как се пише: <em>помощник-фармацевт</em> или <em> помощник фармацевт</em>?

от Павлина Върбанова
лиценз CC BY-NC-ND
Това сложно съществително име се пише полуслято – помощник-фармацевт, защото при образуване на други граматични форми се променя само втората…

Как се пише: <em>Трети март, Трети Март</em> или <em>трети март</em>?

от Павлина Върбанова
лиценз CC BY-NC-ND
Когато с това словосъчетание се означава националният празник на България, първата дума се пише с главна буква – Трети март,…

Как се пише: <i>римейкове, римейци</i> или <i>римейки</i>?

от Павлина Върбанова
лиценз CC BY-NC-ND
Правилно е да се пише римейкове – форма за мн.ч. на римейк. Думата е заета от английски – remake. Класическите…

Как се пише: <i>сека, секат</i> или <i>сеча, сечат</i>?

от Павлина Върбанова
лиценз CC BY-NC-ND
Правилно е да се пише сека, секат, но сечеш, сече, сечем, сечете. Глаголите от първо спрежение, чийто корен завършва на…

Как се пише: <em>минимизирам</em> или <em>минимализирам</em>?

от Павлина Върбанова
лиценз CC BY-NC-ND
И двете думи могат да се употребяват в книжовната реч. Препоръчваме ви по-кратката и по-често срещаната – минимизирам. Ще направим…

Как се пише: <em>калобран</em> или <em>колобран</em>?

от Павлина Върбанова
лиценз CC BY-NC-ND
Правописът на думата не е нормиран. Съветваме ви да пишете калобран, мн.ч. калобрани. Калобранът предпазва от кал. За втори път…

Как се пише: <i>Българско Черноморие, Българско черноморие</i> или <i>българско черноморие</i>?

от Павлина Върбанова
лиценз CC BY-NC-ND
С главна буква се пишат и двете думи – Българско Черноморие. Това е съставно (т.е. състои се от две или…

Как се пише: <em>ски слалом, скислалом </em> или <em>ски-слалом </em>?

от Павлина Върбанова
лиценз CC BY-NC-ND
Правилно е да се пише разделно – ски слалом, или слято – скислалом. Когато първата съставка на сложно съществително име…