Author Archives: Павлина Върбанова

Как се пише: <em>за последно</em> или <em>запоследно</em>?

от Павлина Върбанова
лиценз CC BY-NC-ND
Правописът на това съчетание не е изрично нормиран. Съветваме ви да го пишете разделно – за последно. С Косьо се…

Как се пише: <em>будистки</em> или <em>будиски</em>?

от Павлина Върбанова
лиценз CC BY-NC-ND
Правилно е да се пише будистки, също и будистка, будистко. Будистката медитация включва медитативните практики, свързани с религията и философията на…

Как се пише: <em>не може</em> или <em>неможе</em>?

от Павлина Върбанова
лиценз CC BY-NC-ND
Правилно е да се пише разделно – не може. Частицата не се пише отделно от личните форми на глаголите (за 1, 2 и…

Как се пише: <em>граматичен</em> или <em>граматически</em>?

от Павлина Върбанова
лиценз CC BY-NC-ND
Двете форми са дублетни и могат да се употребяват равностойно в книжовната реч – граматичен/граматически, също и граматична/граматическа, граматично/граматическо, граматични/граматически.…

Как се пише: <em>сценарий</em> или <em>сценарии</em>?

от Павлина Върбанова
лиценз CC BY-NC-ND
Когато се употребява формата за ед.ч. на съществителното име, се пише сценарий. Думата е заета от италиански (scenario) чрез руски…

Как се пише: <em>именувам (се)</em> или <em>именовам (се)</em>?

от Павлина Върбанова
лиценз CC BY-NC-ND
Правилно е да се пише именувам (се). Нека именуваме триъгълника АВС. От 2003 г. Художествената гимназия в София се именува…

Как се пише: <em>среди</em> или <em>сряди</em>?

от Павлина Върбанова
лиценз CC BY-NC-ND
Правилно е да се пише среди – форма за мн.ч. на сряда. Следващите две среди ще имаме заместник на учителката…