Author Archives: Павлина Върбанова

Как се пише: <em>кокошки носачки</em> или <em>кокошки-носачки</em>?

от Павлина Върбанова
лиценз CC BY-NC-ND
Това съчетание от две съществителни имена се пише разделно – кокошки носачки, ед.ч. кокошка носачка, защото първото може да се…

Как се пише: <em>националлиберал, национал-либерал</em> или <em>национал либерал</em>?

от Павлина Върбанова
лиценз CC BY-NC-ND
Това сложно съществително име се пише слято – националлиберал, мн.ч. националлиберали, защото е образувано от съкратено прилагателно име (национал <…

Как се пише: <em>кеймбриджки</em> или <em>кеймбриджски</em>?

от Павлина Върбанова
лиценз CC BY-NC-ND
Правилно е да се пише кеймбриджки, също и кеймбриждка, кеймбриджко. Когато прилагателното име е образувано с наставка -ски от съществително…

Как се пише: <em>приоритизиране, приоритетизиране, приоритезиране</em> или <em>преоритизиране</em>?

от Павлина Върбанова
лиценз CC BY-NC-ND
Правописът на тази дума не е нормиран. Съветваме ви да изписвате приоритизиране. Думата е образувана от приоритизирам. Така наречената матрица…

Как се пише: <em>диспенсър</em> или <em>диспенсер</em>?

от Павлина Върбанова
лиценз CC BY-NC-ND
Правописът на тази дума не е изрично нормиран. Съветваме ви да пишете диспенсър, мн.ч. диспенсъри. Думата е заета от английски…

Как се пише: <em>уредба</em> или <em>уретба</em>?

от Павлина Върбанова
лиценз CC BY-NC-ND
Правилно е да се пише уредба, мн.ч. уредби. Думата има представка у-, корен -ред- и наставка -ба. Правописът на думата може да…

Как се пише: <em>въоръжавам (се), въоръжа (се)</em> или <em>въоражавам (се), въоража (се)</em>?

от Павлина Върбанова
лиценз CC BY-NC-ND
Правилно е да се пише въоръжавам (се), въоръжа (се). Правописът на проблемната гласна може да се провери със сродна дума…

Как се пише: <em>джафкам</em> или <em>джавкам</em>?

от Павлина Върбанова
лиценз CC BY-NC-ND
Правилно е да се пише джафкам. Раздразненото куче продължаваше да джафка по минувача. Какво може да очакваш от провалили се…