Author Archives: Павлина Върбанова

Как се пише: <em>леденостуден, ледено-студен</em> или <em>ледено студен</em>?

от Павлина Върбанова
лиценз CC BY-NC-ND
Правилно е да се пише слято – леденостуден, също и леденостудена, леденостудено, леденостудени.   От извора бликаше леденостудена вода. Без…

Как се пише: <em>ултразвук, ултра-звук</em> или <em>ултра звук</em>?

от Павлина Върбанова
лиценз CC BY-NC-ND
Правилно е да се пише слято – ултразвук. Сложните думи с първа съставка ултра се пишат слято. Прилепите използват ултразвук,…

Как се пише: <em>подадох</em> или <em>подадах</em>?

от Павлина Върбанова
лиценз CC BY-NC-ND
Правилно е да се пише подадох, също и подадохме, подадохте, подадоха. Формата на подам за 1 л. ед.ч. минало свършено…

Как се пише: <em>елинизъм</em> – с малка или с главна буква</em>?

от Павлина Върбанова
лиценз CC BY-NC-ND
Правилно е да се пише с малка буква – елинизъм. Названията на исторически епохи и културноисторически периоди (с някои изключения)…

Как се пише: <em>къпина</em> или <em>капина</em>?

от Павлина Върбанова
лиценз CC BY-NC-ND
Правилно е да се пише къпина, мн.ч. къпини. На близката къпина беше кацнала червеношийка. Брахме къпини, докато кошницата се напълни…

Как се пише: <em>нависоко</em> или <em>на високо</em>?

от Павлина Върбанова
лиценз CC BY-NC-ND
Когато представлява наречие със значение ’на голяма височина’ или ’на високо равнище в служебно или обществено отношение’, се пише слято…

Как се пише: <em>опростачване</em> или <em>опростачаване</em>?

от Павлина Върбанова
лиценз CC BY-NC-ND
Правилно е да се пише опростачване. Шоуто е само част от тоталното опростачване, което постепенно обхваща обществото ни. Знанието стана…

Как се пише: <em>заместник-секретар, заместниксекретар</em> или <em>заместник секретар</em>?

от Павлина Върбанова
лиценз CC BY-NC-ND
Това сложно съществително име се пише полуслято – заместник-секретар, защото се състои от две съществителни, второто от които пояснява първото;…

Как се пише: <em>трезвомислещ</em> или <em>трезво мислещ</em>?

от Павлина Върбанова
лиценз CC BY-NC-ND
Правилно е да се пише слято – трезвомислещ, също и трезвомислеща, трезвомислещо, трезвомислещи.   Едва ли ще се намери трезвомислещ…