Author Archives: Павлина Върбанова

Как се пише: <i>подкокоросвам, подкокоросам; подкукоросвам, покдкукоросам</i> или <i>подкокуросвам, подкокуросам</i>?

от Павлина Върбанова
лиценз CC BY-NC-ND
Правилно е да се пише подкокоросвам, подкокоросам. Такива като теб подкокоросват хората да вършат глупости. Подкокоросаха те приятелите, а после…

Как се пише: <em>източноправославен, източно-православен</em> или <em>източно православен</em>?

от Павлина Върбанова
лиценз CC BY-NC-ND
Това прилагателно име се пише слято – източноправославен, също и източноправославна, източноправославно, източноправославни, тъй като е образувано от съчетание на…

Как се пише: <em>пенсионноосигурителен, пенсионно-осигурителен</em> или <em>пенсионно осигурителен</em>?

от Павлина Върбанова
лиценз CC BY-NC-ND
Правилно е да се пише слято – пенсионноосигурителен, също и пенсионноосигурителна, пенсионноосигурително, пенсионноосигурителни.   В Австрия общата пенсионноосигурителна система е…

Как се пише: <i>израилтянин</i> или <i>израелтянин</i>?

от Павлина Върбанова
лиценз CC BY-NC-ND
Правилно е да се пише израилтянин, мн.ч. израилтяни. Великанът Голиат се обидил, че израилтянинът Давид, който дошъл да се бие…

Как се пише: <i>генномодифициран, генно-модифициран</i> или <i>генно модифициран</i>?

от Павлина Върбанова
лиценз CC BY-NC-ND
Правилно е да се пише слято – генномодифициран, също и генномодифицирана, генномодифицирано, генномодифицирани.   Американски учени успяха да създадат генномодифицирана…

Как се пише: <em>веднъж-дваж; веднъж, дваж</em> или <em>веднъж дваж</em>?

от Павлина Върбанова
лиценз CC BY-NC-ND
Правилно е да се пише полуслято – веднъж-дваж.   Не се виждаме често – случва се веднъж-дваж месечно. След като…

Как се пише: <em>полуремарке, полу-ремарке</em> или<em> полу ремарке</em>?

от Павлина Върбанова
лиценз CC BY-NC-ND
Правилно е да се пише слято – полуремарке, мн.ч. полуремаркета. Сложните думи с първа съставка полу се пишат слято. За…

Как се пише: <em>криптовалута, крипто-валута</em> или <em>крипто валута</em>?

от Павлина Върбанова
лиценз CC BY-NC-ND
Правилно е да се пише слято – криптовалута, мн.ч. криптовалути, защото това е сложно съществително име, чиито съставки са от…