Skip to content

Планетни обновления 17.03.09: емисии и аватар

Добавени са тематични емисии на категориите "Музика за душата", "Филми" и "Книги" на блога на Красимир Стоев. Съответно към контитентите "music", "movies" и "writing". Блогът има още един абонамент в планетата — на категориите "GNU/Linux" и "WordPress". Лиценз — CC-BY 3.0.

Добавени са тематични емисии на категориите "linux" и "филми" на блога на Филип Георгиев. Съответно към контитентите "free software" и "movies". Лиценз — CC-BY 2.5.

Добавени са тематични емисии на категориите "Книги" и "Строителство" на блога на Спас Колев към континентите "writing" и "architecture". Абонаментът за статиите от категория "Уикипедия" на блога на Спас Колев е преместен от континент "free software" в континент "writing". Лиценз — без, Public domain.

Добавена е тематична емисия на категорията "Уикипедия" на блога на Daggerstab към континент "writing". Лиценз — CC-BY-NC-SA 2.5

Добавен е аватар на Daggerstab:

Daggerstab


17 Март, 2009 - 19:46