Skip to content

Category: educationSyndicate content

Павлина Върбанова

 Как се пише и изговаря: вяли или вели?

   от Павлина Върбанова


Подозирам, че доста хора подчиняват изговора и изписването на тази дума на правилото за променливото я. Всъщност обаче не е така. Трябва да се пише и изговаря я във всички форми на прилагателното: вяли(те), също и вял, вялия(т), вяла(та), вяло(то).

Под знака на вяли дебати премина ремонтът на кабинета.
Очаква се и през следващата година ипотечният пазар да остане сравнително вял.
Бизнесменът направи изключително остро изказване на иначе вялия и протоколен 47-и конгрес.
Слабото разпознаване на участниците в изборите говори за вяла кампания.
Търговията на борсата днес премина при вяло участие на инвеститорите.

Думата вял е заета от руски – вялый, от глагола вянуть, който има общ произход с българския вехна.

 

Павлина Върбанова

 Как сработват новите глаголи

   от Павлина Върбанова


Глаголът сработвам се не е толкова нов и означава, че работя в синхрон с някого, пасвам си с някого в съвместната дейност. Отскоро обаче той се употребява като невъзвратен, със значение ’показвам добри резултати, работя успешно; проработвам’, което вече е регистрирано в Речник на новите думи в българския език (Съст. Е. Пернишка и др. С., 2010, с. 406).

Ляо ме запита дали тази употреба е основателна. Да, според мен е основателна и изразителна. В сработвам/сработя несъмнено се усеща хармонията между отделните части на механизма, която е необходима за успешното му действие:

…[Гонзалес] знаеше какво да прави – концентрация в своите сервис геймове и мощна игра на бекхенда на Надал. Планът сработи и Надал дори нямаше шанс за пробив през втория сет.

 

Павлина Върбанова

 В сезона на пържолите

   от Павлина Върбанова


Научнопопулярна част
Трудно е да избягам от пържолите в периода 25 декември – 7 януари. Те ме преследват настойчиво всяка година по това време, в което празниците са толкова нездравословно сгъстени. Преследват ме и когато работя. Търсейки някаква дума в края на буквата П в речника за чужди думи, попаднах отново на пържолите и ококорих очи.

Да, казах си, значи наистина е имало нещо подозрително в пържолите! Макар че в съзнанието ми тази дума е свързана с глагола пържа, винаги ме е човъркал въпросът защо е пържола, след като обикновено се пече. Добре де, може би аз пека пържолите или повечето хора от близкото ми обкръжение ги пекат, но наистина не мога да си спомня някога да съм яла пържена пържола.

 

Павлина Върбанова

Публикувам пълния текст на доклада, който изнесох на заключителната конференция по проекта “Компютърни и интерактивни средства за исторически езиковедски изследвания”, състояла се на 15.12.2011 г. в СУ “Св. Климент Охридски”.

 

Павлина Върбанова

В момента подготвям доклад, с който ще участвам в една научна конференция. Възнамерявам да говоря за използването на блога (евентуално и на Google+) като платформа за споделяне на научни знания в областта на историята на българския език. Ако сте се натъквали на ценни текстове, които биха могли да ми послужат, или пък ако вие самите имате мнение за присъствието на науката (изобщо) в блоговете и социалните мрежи, както и за тенденциите в развитието на тези платформи, ще бъда благодарна да оставите коментар.

 

Павлина Върбанова

 Кога се пише запетая пред съюза или?

   от Павлина Върбанова


Както е добре известно, пунктуацията в българския език е пряко свързана със съюзите, а повечето от тях изискват да се поставя запетая. Някои съюзи обаче са по-особени в това отношение, например или. Този текст вече беше споделен в Google+, във вечерната ми поредица, но го публикувам и тук, понеже ми беше зададен

Въпрос от Денислав
Има ли правило за изписването на запетая пред “или”? Как се прилага? В кои случаи? Може ли примери?

Моят отговор
Пред съюза или не се пише запетая, ако е употребен еднократно и свързва непосредствено две еднородни части* или две прости изречения.
Късно през деня или утре ограничителният режим ще бъде премахнат.
Мария и Боби ще дойдат след работа
или ще отидем при тях по-късно.

 

Павлина Върбанова

В новите правописни и пунктуационни правила има малки, даже бих казала трудно забележими промени по отношение на изписването на учтивите форми.

Формулировката на правилото е следната:
“49. С главна буква се пишат лични и притежателни местоимения в следните случаи:
49.1. В състава на учтивата форма.
Господине, моля Ви за съдействие.
Господине, моля за Вашето съдействие.
Господа, всички Вие допринесохте за нашия успех.
Колеги, Вашият проект е одобрен от Европейската комисия”.

В сравнение с изискванията в теоретичната част на последния правописен речник прави впечатление липсата на:
1) уточнението, че главна буква се пише, когато учтивите форми са употребени в официални документи;
2) забележката, че в художествената литература същите форми се изписват с малка буква (освен когато не са употребени в официални документи).

 

Павлина Върбанова

На вашето внимание – отново правилото, което създава проблеми, вместо да ги решава. ;)

Въпрос от maya
Имам въпрос за членуването на съществителни, които, написани с главна буква, губят нарицателното си значение. Например Антихриста, Спасителя (става дума за Исус, естествено), “Мислителя” (на Роден). Аз смятам, че независимо от ролята им в изречението, винаги се пишат с кратък член, например: Спасителя е казал, че… Права ли съм?

Моят отговор
Както често се случва, нямам категоричен отговор. Ако пишем имена като Спасителя (Исус), Всевишния (Бог), Антихриста винаги с кратък член (-а/-я), това означава, че ги класифицираме като прозвища или прякори – от типа на Мишо Шамара и Красьо Черния например [1].

 

Магдалина Геновa

Честит празник на всички възпитаници на 9 ФЕГ, която тази година навършва 50 години, а днес има и патронен празник.

За находящите се в София – към 17 – 17.30 часа среща в двора.

 

Павлина Върбанова

 Пише ли се запетая при обаче?

   от Павлина Върбанова


Посвещавам тази публикация на хората, които владеят добре английски и вероятно се влияят от английската пунктуация.

Една от новостите в пунктуационните правила е включването на думата обаче сред примерите при вметнатите части, които не се отделят със запетаи. Това не означава, че има промяна при пунктуацията на обаче. Просто думата е добавена – вероятно защото често се огражда със запетаи, под влияние на английския.

И така, ще повторя, че когато се използва като вметната част на изречението, обаче не се отделя със запетаи.
След двубоя обаче у мнозина остана усещането, че “Барселона” спечели някак по инерция.
Фикрет обаче забелязва сълзите на Тахсин.
Говори каквото си искаш, никой няма да ти повярва обаче!