Skip to content

Category: educationSyndicate content

Павлина Върбанова

 За уеб – по уебски

   от Павлина Върбанова


Както си работех вчера, се натъкнах на едно ново прилагателно име в българския език, а именно уебски. За първи път го срещам в текст, чието близко превъплъщение е неуебска публикация в списание с уебска тематика, и това ме накара да се замисля. Самият езиков факт – съществуването и употребата на прилагателното – означава, че думата уеб, от която е образувано (с помощта на наставката -ски), се е настанила удобно в езика ни и за неговите носители не представлява проблем да я използват като произвеждаща основа за нови думи.

 

Павлина Върбанова

 Диахронично* (12). Променливо “я”

   от Павлина Върбанова


Статията много повече засяга съвременното състояние в езика, отколкото историята на ятовата гласна, но е в рубриката “Диахронично”, защото смятам, че именно историческите промени са причина за днешните проблеми.

Въпрос от piliph
Днес установих, че не мога да си пречупя езика и пръстите да кажа/напиша свястна. Предполагам, че от живата реч ми се е набило: той е свестен, тя е свестна…; даже в Гугъл преобладава. Може би защото съществителното (свяст) не се ползва, променливото я се е запазило само в антонима (несвяст). Как е на изток?

Допълнение от judy
Присъединявам се към въпросите за променливото ятвърдени или твърдяни?

 

Павлина Върбанова

 Коректни ли сме, когато сме учтиви? (2)

   от Павлина Върбанова


Два са основните проблеми при коректната употреба на учтивите форми в българския език. Единия – за съгласуването на причастията и прилагателните – вече разгледах в предишната статия. Идва ред на другия – употребата на главни букви. Самото ѝ регламентиране е такова, че създава трудности при практическото приложение на правилата.

 

Павлина Върбанова

 Коректни ли сме, когато сме учтиви? (1)

   от Павлина Върбанова


Когато бях още млада и зелена блогърка [1], написах статия под същото заглавие в предишния си блог. Оттогава мнението ми частично еволюира (най-вече по отношение на главната буква), а вече имам и повод да пиша отново по този проблем.

Въпрос от Ива
Никога не съм сигурна как е правилно да се каже в учтива форма: Вие сте поканен/поканена или Вие сте поканени, когато се отнася за ед.ч. Също и в случая Вие сте бил/била… или Вие сте били… Та, кой е правилният израз?

Моят отговор
отчасти повтаря написаното в предишната публикация и това е съвсем естествено, защото правилата не са се променили през изминалите почти пет години. Какво постановява нормата?

 

Павлина Върбанова

 100 въпроса – 98 отговора

   от Павлина Върбанова


Време е и аз да напиша юбилейна публикация. ;) След неколкократно преброяване на езиковите въпроси, които са ми задали читателите на моя блог, установих, че вече са надхвърлили 100. Постарала съм се да им отговоря според силите си.

Само два въпроса са останали безответни. Единият е от Иво – за причините, поради които са изчезнали падежите в българския език. Може би някой ден ще започна да пиша в блога по този проблем, който е толкова разискван, че ще са ми необходими доста време и усилия, за да го популяризирам. Другият въпрос е от Хорацио. Отнася се за една особена употреба на отрицателната частица не и е много труден (поне за мен). Все още търся адекватно обяснение.

 

Васил Видински

Каша… Но вече шеста поред. След петте варианта досега на този закон, за които писах подробно, очевидно всичко ще трябва да започне отначало. Конституционният съд установи противоконституционност при 15 от 25-те идентифицирани проблема (отменени са общо 19 текста - членове или параграфи). Въпреки че самият закон не е обявен като цяло за противоконституционен, каквото е второто искане на депутатите, КС заявява (курсивът е мой):

 

Васил Видински

Министерският съвет постанови:
Чл. 1. Приема Правилник за прилагане на Закона за развитието на академичния състав в Република България.
Чл. 2. Приема Правилник за дейността на Арбитражния съвет към Националната агенция за оценяване и акредитация.

Тъй като това интересува всички бъдещи и настоящи докторанти, асистенти, доценти и професори, а засега документът е пуснат само в “Информационната система за правна информация на Министерски Съвет”, то реших да го предложа и тук (doc).


Самият закон за развитието на академичния състав беше публикуван (pdf) в “Държавен вестник” още на 21 май 2010.