Skip to content

Category: educationSyndicate content

Как се пише

Правилно е да се пише ученият, учения – членувани форми на съществителното име учен. По произход то е минало страдателно…

 

Как се пише

Правилно е да се пише слято – аутлиния. Недопускането на разделното изписване на тази дума (аут линия) противоречи на правилото,…

 

Как се пише

 Как се пише: лекар или лекър?

   от Как се пише


Правилно е да се пише лекар, мн.ч. лекари. Думата има корен лек- и наставка -ар, които винаги се пишат по…

 

Как се пише

Съществителното име летопис е от мъжки род; членувани форми: летописът, летописа. Летописът на българския театър води началото си от 1856…

 

Как се пише

Правописът на тази дума не е нормиран изрично. Съветваме ви да пишете водоразтворим, също и водоразтворима, водоразтворимо, водоразтворими. За боядисването…

 

Как се пише

Правилно е да се пише словесност. Проверка на правописа при групите от съгласни -сн-/-стн- се прави с такава форма на думата или…

 

Как се пише

Правилно е да се пише вегетарианец, мн.ч. вегетарианци. В средата на думи от чужд произход се пише -иа-. Думата е…

 

Как се пише

Правилно е да се пише менингит. Думата е заета чрез руски от новолатински – meningitis. Първоначалните оплаквания при менингит може…

 

Как се пише

Правилно е да се пише перпетуум-мобиле. Думата е заета от латински – perpetuum mobile. Устройство перпетуум-мобиле е невъзможно според съвременните…

 

Как се пише

Правилно е да се пише изпети. За безумствата на смелите са изпети много песни. Приложението разпознава песни от радио и…