Skip to content

Category: educationSyndicate content

Как се пише

 Как се пише: мана или манна?

   от Как се пише


Това са три различни думи, които се употребяват съобразно значението, вложено в тях. Думата мана означава ’болест по растенията, главно…

 

Как се пише

Двете форми са дублетни и могат да се употребяват равностойно в книжовната реч. Формата за мн.ч. е само невести. Невястата/Невестата…

 

Как се пише

Правилно е да се пише областта (област + определ. член та). В Добрич е регистрирана необичайна за сезона и областта…

 

Как се пише

Това прилагателно име се пише слято – костномозъчен, също и костномозъчна, костномозъчно, костномозъчни, тъй като е образувано от съчетание на…

 

Как се пише

Двете форми са дублетни и могат да се употребяват равностойно в книжовната реч. Пише се прибегна/прибягна, прибегнат/прибягнат, но само прибегнеш,…

 

Как се пише

 Как се пише: пиано или пияно?

   от Как се пише


Правилно е да се пише пиано. Думата е заета от италиански – piano (съкратено от pianoforte). В средата на думи…

 

Как се пише

 Как се пише: срам не срам?

   от Как се пише


Правописът на това словосъчетание не е нормиран. Съветваме ви да го оформяте пунктуационно така: Срам – не срам, чак сега…

 

Как се пише

Правилно е да се пише подражание, мн.ч. подражания. Можете ли да кажете, че се грижите за здравето си и сте…

 

Как се пише

Правилно е да се пише облечен, също и облечена, облечено, облечени. Д’Артанян свари мускетаря вече облечен и готов да излезе.…

 

Как се пише

Правилно е да се пише слято – поддейност, мн.ч. поддейности, тъй като под- е представка в думата. С кораба ще…