Skip to content

Category: educationSyndicate content

Как се пише

Правилно е да се пише боботене. Когато се включи компресорът, се чува едно боботене в купето. В „Маневри на петия…

 

Как се пише

Правилно е да се пише седели. Двама влюбени бяха‎ седели тук и се бяха взирали в бъдещето с надежда и…

 

Как се пише

Когато представлява самостоятелно употребено наречие, се пише слято – натясно.   Бяха ме хванали‎ натясно и се чудех как да…

 

Как се пише

Двете форми са дублетни и могат да се използват в книжовната реч: голямокалибрен/големокалибрен, също и голямокалибрена/големокалибрена, голямокалибрено/големокалибрено, голямокалибрени/големокалибрени. Препоръчителна е…

 

Как се пише

Правописът на това съчетание от предлог и съществително име не е изрично нормиран. Съветваме ви да го пишете разделно –…

 

Как се пише

Когато представлява наречие със значение ’веднага’, се пише слято – начаса.   Напусни стаята начаса и не ми се мяркай…

 

Как се пише

Формите скрепвам и скрепявам са дублетни и могат да се използват в книжовната реч. Формата скрепям е некнижовна. Минералните пластинки…

 

Как се пише

Правилно е да се пише слято – отникъде. Заплахите сякаш идваха отвсякъде и отникъде, по всяко време, ден и нощ.…

 

Как се пише

Правилно е да се пише слято – присърце, когато думата представлява наречие. Най-често се употребява в следните съчетания: вземам/приемам присърце…

 

Как се пише

Правилно е да се пише слято – лаптоп, мн.ч. лаптопи. Думата е заета от английски – laptop. Как да задам…