Skip to content

Category: educationSyndicate content

Как се пише

Правилно е да се пише слято – доколкото. Доколкото ми е известно, тази терапия не се финансира от Здравноосигурителната каса.…

 

Как се пише

Правилно е да се пише тавтология. Думата има гръцки корени – τὸ αὐτό + -логия. В историята и политиката нерядко…

 

Как се пише

Правописът на този израз не е нормиран изрично. Съветваме ви да пишете време оно, тъй като в израза е запазена…

 

Как се пише

Правописът на тази дума не е нормиран. Съветваме ви да пишете гипсокартон – по модела на гипсофазер. От гипсокартон могат…

 

Как се пише

Правилно е да се пише изящна, изящно, изящни, също и изящният, изящния. За ценителите на изящната словесност ще е интересно…

 

Как се пише

И двата варианта са правилни, тъй като същ и същи са дублетни форми. Препоръчителна е употребата на същ. Ясно е,…

 

Как се пише

Правилно е да се пише стъпил, също и стъпила, стъпило, стъпили. Аполон слязъл бързо от Олимп, прескочил морето и стъпил…

 

Как се пише

Правилно е да се пише амфитеатър, мн.ч. амфитеатри. Думата има гръцки корени – ἀμφιθέατρον. Античният амфитеатър на Сердика е открит…

 

Как се пише

 Как се пише: дадат или дадът?

   от Как се пише


Правилно е да се пише дадат, въпреки че се изговаря [дадът]. Родителите трябва да дадат съгласието си за това, че…

 

Как се пише

Правилно е да се пише изскачам, изскоча. Тези думи имат представка из- и корен -скач-/-скоч-, които се пишат по един…