Skip to content

Category: educationSyndicate content

Как се пише

Правилно е да се пише полуслято – кафе-ресторант, мн.ч. кафе-ресторанти. Полуслято се пишат сложните съществителни имена, чиито съставки са в…

 

Как се пише

Правилно е да се пише слято – фотоизложба, мн.ч. фотоизложби. Днес в Градската градина пред Народния театър бе открита фотоизложба…

 

Как се пише

Правилно е да се пише урегулиран, също и урегулирана, урегулирано, урегулирани. Продавам урегулиран поземлен имот, подходящ за жилищно строителство. Движението…

 

Как се пише

Правилно е да се пише полуслято – църковно-религиозен, също и църковно-религиозна, църковно-религиозно, църковно-религиозни. Полуслято се пишат сложните прилагателни имена, чиито…

 

Как се пише

Правилно е да се пише пубертет. Думата е заета чрез немски (Pubertät) от латински (pubertas, -atis). Пубертетът е период от…

 

Как се пише

Правилно е да се пише разделно – бизнес среда, или слято – бизнессреда. Когато първата съставка на сложно съществително име…

 

Как се пише

Правилно е да се пише технологии – форма за мн.ч. на технология. Формата за мн.ч. на никоя дума в българския…

 

Как се пише

Правилно е да се пише увълчвам (се), увълча (се). Колкото повече старееше Брашнаров, толкова повече се увълчваше и за пари,…

 

Как се пише

Когато се употребява като едно наречие, означаващо ’приблизително ’, ’как да е, някак си’ или ’нито добре, нито зле, средно’,…

 

Как се пише

Правилно е да се пише окуражителен, също и окуражителна, окуражително, окуражителни. Тази добра новина ми подейства окуражително. А когато започна,…