Skip to content

Category: educationSyndicate content

Как се пише

Правилно е да се пише полуслято – черепно-мозъчен, също и черепно-мозъчна, черепно-мозъчно, черепно-мозъчни. Полуслято се пишат сложните прилагателни имена, чиито…

 

Как се пише

Правилно е да се пише слято – високоплатен, също и високоплатена, високоплатено, високоплатени.   С тази специалност можеш да си…

 

Как се пише

Правилно е да се пише разделно – рок певец, мн.ч. рок певци, или слято – рокпевец, мн.ч. рокпевци. Когато първата…

 

Как се пише

Правилно е да се пише чувствам (се). Преди 2002 г. формите чувствам (се) и чувствувам (се) бяха дублети, но сега правилен е…

 

Как се пише

Правилно е да се пише заместник областен управител, мн.ч. заместник областни управители. Когато пред словосъчетание се добави съществително име, то…

 

Как се пише

Правилно е да се пише слято – подизпълнител, мн.ч. подизпълнители, тъй като под- е представка в думата, а представките не…

 

Как се пише

Правилно е да се пише тургор. Думата е заета от новолатински – turgor. Масажните процедури правят кожата по-устойчива, повишава се…

 

Как се пише

Двете форми са дублетни и могат да се употребяват равностойно в книжовната реч. Изиграхме равностоен мач и до последната минута…

 

Как се пише

Правилно е да се пише удивявам (се). До 2002 г. формите удивявам (се) и удивлявам (се) бяха дублети, но сега…

 

Как се пише

Правилно е да се пише отпечатък, мн.ч. отпечатъци. През 870 г.сл.Хр. Малта е завладяна от арабите, които оставят своя отпечатък върху…