Skip to content

Category: lawSyndicate content

Нели Огнянова

Досегашните забрани за публикуване във Великобритания съдържаха формулата “забранява се публикация в който и да е вестник, списание, обществена мрежа, уебсайт, радио или телевизионно предаване, вкл. по кабел или сателит ”. Те се използват например, за да не се огласяват имена на лица, жертви на насилие.

Днес е наложена забрана за публикуване, която засяга още  ”и социални мрежи, включително   Twitter или Facebook“. Според юристи, това е първа забрана от този вид.  Става дума за  жена с мозъчно увреждане, чието семейство не желае огласяване на случая.

Напоследък  съобщения в Twitter огласяват имена на лица, предимно известни фигури, които са поискали  забрани на публикации в пресата. Общественото мнение е настроено отрицателно към тази практика, но тя е законна.

 

Нели Огнянова

 IPRED2 отново на дневен ред

   от Нели Огнянова


След вълненията от 2007 г. IPRED2 отново идва на дневен ред.

На 18 май се очаква ЕК да публикува новата версия на IPRED2 | Intellectual Property Rights Enforcement Directive.

Това се споменава в контекста на отзвука от белгийското решение за Google.

Водят се и оживени дебати по ACTA | Anti-Counterfeiting Trade Agreement.

 

Нели Огнянова

Има ново решение на КЗК във връзка с реклама на тютюневи изделия. С решение № 637/2010г. вече  е установено извършено нарушение от страна на “Кингс Табако” ЕАД   и   “Финансконсулт” ЕООД  и  е постановено прекратяване на нарушенията.    По телевизиите “Планета” и “Фен ТВ” продължават да се излъчват клипове, съдържащи забранената реклама на тютюневи изделия (цигари), установено при мониторинг на двете телевизии.

Според КЗК, в клиповете се промотират и процесните словни марки „THE KING” и „MERILYN”, което само по себе си представлява скрито търговско съобщение , забранено от ЗРТ. В този смисъл „Кингс Табако” ЕАД в качеството си на производител на цигарите и „Финансконсулт” ЕООД в качеството си на собственик на словните марки носят отговорност заради липсата на предприети от тях каквито и да било действия, с които да се отграничат от телевизионния оператор или да възпрат действията му.

 

Нели Огнянова

Днес в Официален вестник: съобщение за конкурс за юрист-лингвисти с български език

EPSO/AD/208/11 — BG

Направление Съд – 9

Направление ЕП/Съвет – 5

 

Нели Огнянова

Съдът в Страсбург дава едногодишен срок на България да предприеме необходимите мерки за ускоряване на съдебните процеси.

Съобщението

От 2004 г. Съдът прилага този вид процедура (pilot-judgment procedure), при която ако има  голям брой идентични дела, породени от сходни причини, Съдът   идентифицира системен или структурен проблем.

В момента има около 700 жалби срещу България заради продължителността на производствата.

 

Нели Огнянова

Днес стана известно решението Mosley v UK.  Мозли губи.

Макс Мозли, бивш шеф на Формула 1,   осъди през 2008 News of the World за публикуване на материал за “нацистка секс оргия”  и нарушаване на правото на личен живот.

След това Мозли се обърна  към  Съда за правата на човека с искане да се установи нарушение на чл.8 Конвенцията (личен живот), защото британският закон не го защитавал  ефективно  -  Мозли смята , че  трябва да се предвиди право на предварително запознаване с публикацията с оглед евентуални предварителни ограничителни мерки.

Според днешното решение, подобна уведомителна процедура може да се отрази отрицателно върху свободата на изразяване и липсата й в британското право не е нарушение на чл.8 ЕКПЧ.

 

Нели Огнянова

В Етичния кодекс на българските медии има правила за събиране на информация:

  •  Ще събираме информация с честни и законни средства, без да скриваме, че сме журналисти.
  •  Ако използваме уловки, скрити камери и микрофони или друга специална техника, както и прикриване на професионалната си идентичност, това ще става, само ако няма друг начин да осигурим изключително важна за обществения интерес информация; ще посочваме в информацията, че са използвани такива методи.

Все по-широко се използват скрити записващи устройства – и в България, и в други страни.  Става дума за баланс между лична неприкосновеност и обществен интерес (в България положението се усложнява и от наличието на норма в НК).

 

Нели Огнянова

 Финансист във Великобритания иска да съди за клевета анонимни автори на коментари в WordPress, Wikipedia u Denver Post .  Но първо трябва да научи кои са.

Британски съд е издал съдебен акт, според който съответните компании трябва да предоставят информация за разкриване на самоличността на авторите на коментарите.

Компаниите са американски, остава да се види реакцията на амриканските съдилища към искането.