Skip to content

Category: lawSyndicate content

Нели Огнянова

 Money for nothing: не и в Канада

   от Нели Огнянова


Dire Straits  e британска рок група и песента Money for Nothing  е от техния албум Brothers in Arms (1985).   Така започва решението на Канадския съвет за етичните стандарти в електронните медии и продължава с   текста  на песента.

Съветът оценява съответствието на текста с етичните стандарти  във връзка с получена жалба.  Според  решението  Money for nothing е в нарушение на етичните стандарти и не може да бъде излъчвана по радиото.

От групата обясняват, че в текста   не става дума за хомофобия  и че така говорят персонажи, които те иронизират. Все пак Марк Нопфлър  ще заменя нежелателната дума специално за Канада.

 

Нели Огнянова

Председателката на комисията по култура, гражданско общество и медии Даниела Петрова пред Фокус  за промените в НК (162.1), засягащи наказанията за слово, след реакцията на ОССЕ:

Считам, че те не са нещо ново, но в сегашните текстове наказанията са завишени малко повече. Като че ли размерът на наказанието не съответства на превенцията, която следва да осъществява самият текст. Действително самият НК се разписва, за да се уредят деяния, които трябва да се накажат, ако се извърши деянието.

Като разписан текст, ако то не бъде извършено, по-скоро текстът има превантивен характер, каквито са и целите на наказателното производство.

 

Нели Огнянова

 Канада: Twitter и изборния ден

   от Нели Огнянова


  Канадският избирателен закон предвижда  25 000 к.д. глоба за този, който преди окончателното приключване на изборния ден разпространи информация, която може да повлияе върху резултатите. Нормата е създадена преди 70 години, за да не се влияе върху изборите чрез радиопредавания. От известно време в Канада се обсъжда доколко забраната е реалистична и необходима, в частност по повод  използването на  Twitter.

От избирателната комисия казват, че не се занимават  с мониторинг на социалните мрежи. Законодателството се прилага  на базата на жалби. 

 

Йордан Радунчев

 Сряда, 20 Април 2011

   от Йордан Радунчев


Наближава крайния срок за подаване на справката за изплатени суми на физически лица по 73. Файла, който НАП предоставят за изготвяне на справката е меко казано неудобен
за работа. Опитите да се преработи, за да стане по-удобен, показаха че е най-добре просто да се пренапише от нула. Така и направихме. Имайте предвид, че предложения тук
файл е още суров, няма проверки за валидност на данните например, така че ако ще го ползвате имайте едно на ум и очаквайте неочакваното :) Идеята беше да се направи
файл, който да е удобен - да позволява при попълването на данните да се тегли информацията от други екселски файлове, а не да се набива на ръка ред по ред. Друго, което
не ни харесваше в НАП-версията - изхвърлянето на текстовия файл за НАП в temp директория на C: - в нашата версия този файл се записва в папката в която е екселския файл,

 

Нели Огнянова

 Правата, учебниците, мрежата

   от Нели Огнянова


Когато Amazon представя  книгите на Джефри Робертсън, го нарича ветеран в  медийното право. На 17 април  Робертсън пише в Mail Online  (3 милиона читатели)  за несъгласието си европейски актове да нарушават суверенитета на британския парламент по въпроса за защитата на правата на човека.

Има реакция в блоговете на Guardian:  Гневът на евроскептиците не е от полза на защитата на правата. Робертсън  казва на читателите какво те  мислят  за приложимостта на Конвенцията за правата на човека, а това – според днешната статия – е опасна тактика на заиграване с аудиторията на Mail Online.

 

Нели Огнянова

Въпреки че обяви нови приоритети – борба с корупцията – Лесиг продължава да работи за реформа на авторското право.

На лекция в ЦЕРН вчера  той е очертал принципите на реформата: правото за цифровото време трябва да бъде просто, ефективно, адекватно за съдържанието,  да  е реалистично. Не може във войната с р2р децата ни непрекъснато да се обявяват за пирати, е казвал и друг път Лесиг.

Той е говорил и за значението на YouTube, отново за значението на ремикса и отново за инициативата за отворен достъп.

 

Нели Огнянова

 ЕК: Отворен и неутрален интернет

   от Нели Огнянова


Нели Крус: Да  се гарантират ползите на отворения и неутрален интернет без скрити ограничения и при скоростите, заявени от доставчиците.

Истински вярвам в принципите на конкуренцията -  прозрачност, качество на услугите и свободен избор на оператор.

От 25 май преди да подпишат договор гражданите трябва да бъдат информирани   за начините за управление на трафика и влиянието им върху качеството на услугата, както и за други ограничения (като например ограничения на ширината на честотната лента или налична скорост на връзката).

Управлението на трафика е необходимо, за да се гарантира безпрепятствен интернет трафик, особено в периодите, когато мрежите са претоварени, и по този начин да се гарантира неизменно добро качество на услугите.  Същевременно някои участници на пазара са обезпокоени относно потенциални злоупотреби, например предимство на някои услуги за сметка на други.

 

Нели Огнянова

Върховният съд на Швеция се е обърнал с преюдициално запитване към Съда на ЕС  (дело С-461/10)  във връзка с делото Bonnier Audio AB и др.  v Perfect Communication Sweden AB. Издатели на аудиокниги искат от доставчик на интернет достъп разкриване на самоличността на лица, за които се твърди, че са нарушители на авторски  права.

 

Нели Огнянова

С решение от 18 април 2011 по искане на Огнян Донев от 7 април 2011  Комисията за защита на конкуренцията

  1. Разрешава концентрацията,  която ще се осъществи чрез придобиване на пряк съвместен контрол от страна на  „БГ Принтмедия” ООД, г-н Огнян Донев  и г-н Любомир Павлов  върху „Медийна група България-Холдинг” ООД.
  2. Постановява незабавно изпълнение на решението.

Изходното положение:

От 14 декември 2010 „БГ Принтмедия” ООД е едноличен собственик на “Медийна група България – Холдинг” ООД.    БГ Принтмедия” ООД се намира под съвместния контрол на собствениците на неговия дружествен капитал – г-н Любомир Павлов (притежаващ 47%) и „БГ  Приватинвест ГмбХ”, Австрия (53 %).

Нотифицираната операция :

 

Нели Огнянова

Европейската комисия прие днес доклад за оценка на Директивата за запазване на данни, в който се посочват поуките, извлечени след приемането ѝ през 2006 г.

В доклада се стига до заключението, че запазените данни имат важно значение u предоставят важни доказателства за разкриването на престъпления и за налагането на справедливи присъди. Същевременно обаче транспонирането на директивата не е еднакво и оставащите разлики в законодателствата на държавите създават трудности за доставчиците на телекомуникационни услуги.

Освен това директивата не гарантира, че данните се съхраняват, извличат и използват при пълно зачитане на правото на неприкосновеност на личния живот и защита на личните данни, което в някои държави доведе до отмяната от съдилищата на законодателството, транспониращо директивата.

Комисията ще започне преразглеждане на действащите правила.