Skip to content

Category: lawSyndicate content

Нели Огнянова

Не е тайна, че вече съм изразявала загриженост относно одобряването на TLD .XXX  от  борда на ICANN, казва през седмицата Нели Крус, член на ЕК с ресор цифров дневен ред,   в приветствие към форум в Белград.

Посочих две причини – първо, не съм сигурна, че този домейн прави интернет по-сигурно място. Погрешно е да се смята, че ако децата не посещават  .XXX сайтове, няма да се натъкнат на съдържание за възрастни. Второ, трябва да се има предвид опасността някои правителства да цензурират съдържанието в целия домейн (at root level).

 

Нели Огнянова

В дневния ред на Европейския парламент за 7 юни е включена законодателна резолюция по проекта за решение на Съвета относно пълното прилагане на разпоредбите на достиженията на правото от Шенген в Република България и в Румъния.

Предлага се   ЕП да одобри проекта на Съвета във вида, в който е изменен, а предложението за изменение е следното:

 

Нели Огнянова

 Франция: ако torrent в URL, то санкция

   от Нели Огнянова


Френски апелативен съд е оставил в сила санкция за администраторите  на два сайта (Torrentnews.net и  Torrent-public-center.com), в URL на които има думата torrent.

Според съда  – при наличието на torrent  в името – администраторите не може да не знаят, че има незаконно използване на защитени произведения, макар че това не се доказва от събраните доказателства.

Съдът отхвърля тезата на защитата за неотговорността на посредниците ето така:

“..имената на тези сайтове [съдържащи думата 'torrent'] насърчават незаконна дейност. Torrent сайтовете се посещават от потребители на  BitTorrent,  който има основна, ако не единствена,  цел да направи възможно свалянето на защитени произведения.”

 

 

Нели Огнянова

 YouTube u CC BY

   от Нели Огнянова


Hовината—YouTube добави вчера възможността за   Creative Commons Attribution license (CC BY).

YouTube работи в сътрудничество със  C-SPAN, PublicResource.org, Voice of America, Al Jazeera и  започва с 10 000 видеозаписа под СС.

bb

 

Нели Огнянова

В Народното събрание е внесен нов законопроект за изменение на НК. Предвижда изменение на разпоредбата за проповядване  на омраза на религиозна основа – разширяване на обхвата u  въвеждане на долен праг на санкцията лишаване от свобода.

*

Законопроект за изменение на НК

Параграф единствен : Чл.164,ал.1 придобива следната редакция :
Чл.164,ал.(1) Който проповядва или подбужда към дискриминация, насилие или омраза на религиозна основа чрез слово, печат или други средства за масова информация, чрез електронни информационни системи или по друг начин, се наказва с лишаване от свобода от една до четири години и с глоба от пет хиляди до десет хиляди лева , както и с обществено порицание.

 

Нели Огнянова

 След G8: цивилизован интернет?

   от Нели Огнянова


Продължават реакциите от финалния акт на срещата на високо равнище, в частност за бъдещето на интернет.

Arstechnica  отбелязва, че   в декларацията  се казват хубави неща за свободата на интернет, демократизиращата му сила и мерките срещу дискриминация – със същата защита и същите гаранции онлайн, както навсякъде другаде.

Същевременно обаче в  писмо до редакцията  правозащитната организация Article 19 допуска, че предстоят нови ограничения въру словото онлайн чрез засилване на мерките за защита на интелектуалната собственост като например  Anti-Counterfeiting Trade Agreement (ACTA) и националните мерки, предвиждащи  ‘трите удара‘ .

 

Нели Огнянова

 Лесиг за бъдещето на интернет

   от Нели Огнянова


Keynote – e-G8 | Lessig

Защо работата на правителствата е да защитават свободния и отворен интернет. Защо “бъдещето на интернет не е Twitter, FB, Google или дори Мърдок”: техните цели са различни от целите на публичната политика за интернет.

 

Нели Огнянова

Днес в Официален вестник на ЕСинформационна бележка относно  отправянето на преюдициални запитвания от националните юрисдикции.

Преюдициалното производство е един от основополагащите елементи на правото на Европейския съюз и има за цел да предостави на националните юрисдикции средство за осигуряване на еднаквото тълкуване и прилагане на това право във всички държави членки.
Съдът на Европейския съюз е компетентен да се произнася с преюдициално заключение относно тълкуването на правото на Европейския съюз и валидността на актовете на институциите, органите, службите или агенциите на Съюза.

Като се има предвид, че преюдициалното производство е основано на сътрудничеството между Съда и националните юрисдикции,  за да се гарантира неговата ефективност на националните юрисдикции   се предоставят  указания с днешната информационна бележка.

 

Нели Огнянова

 G8 и бъдещето на интернет

   от Нели Огнянова


Пред срещата G8, която току-що завърши,  се проведе конференция, посветена на интернет, с участието на световни интернет компании и експерти. Именно в тази част, предхождаща политическата среща, се разви дискусията  Саркози |  Джарвис-Лесиг за ролята на гражданското общество -  която ще остане важна за дълъг период от време, защото изразява два различни възгледа (две гледни точки и два интереса, какво казва Саркози, FT).

Срещата завърши, част от финалната декларация е посветена на интернет (ІІ част).