Skip to content

Category: lawSyndicate content

Нели Огнянова

 Хазарт онлайн в ЕС: мерки

   от Нели Огнянова


Приет е акт на саморегулиране (CEN Workshop Agreement, CWA) в  областта на хазарта в ЕС. Мерките са в рамките на дейността на един от трите стандартизационни органа в Европейския съюз – CEN (European Committee for Standardization), другите са  CENELEC и ETSI.

CWA 16259: 2011 За отговорен хазарт от разстояние [текст  pdf]

 

Creative Commons Bulgaria

Средствата са нужни за организирането на тазгодишната конференция на КК юрисдикциите по света - за да се направи възможно присъствието на КК проектите от всички континенти.