Skip to content

Category: mathematicsSyndicate content

C, PHP, VB, .NET

Днес в Българска Академия на Науките в Институт по Математика и Информатика, секция „Обучение по Математика и Информатика“ имаше отчетна сесия. За съжаление присъствах за съвсем малко. Един от докладите обаче ми хареса – този на Йорданка Горчева на тема „Математическо моделиране на избори“. Всъщност тя показа методически как тази тема да се разисква в клас с ученици така, че да породи интерес към математиката. Аз тук ще се огранича само с чисто забавната част от тази математика, а именно – парадоксите, както също така ще дам и реален практически пример.

 

C, PHP, VB, .NET

Задача 1. Това е много популярна диофантова задача, която казват, че е съставил лично Архимед. Задачата е открита през 1773г. от пергамент на гръцки език и решена чак през 1880г. от А. Амтор: