Skip to content

Category: politicsSyndicate content

C, PHP, VB, .NET

Измислих много елементарен и образен начин за обясняване на понятията „планова“ и „пазарна“ икономика, в която всичко се изобразява чрез вектори. С червен вектор сочещ право нагоре се изобразява желаната посока на политиката, т.е. идеалният вариант за разтеж. Чрез малки черни вектори се изобразяват реалните действия на пазара. Движението от началото до края на вектора отнема време „t“:

Планова и пазарна икономика

 

C, PHP, VB, .NET

 Полицейска държава

   от C, PHP, VB, .NET


Напоследък актуална тема стана полицията. Ежегодно повтарящи се и неизбежни престъпления биват хиперболизирани от политиците с цел популизъм. Зад популизма им пък прозира един още по-тежък заговор – засилване на контрола над обществото и силно ограничаване на личните свободи на хората.

По-специално за пример ще се спра върху модната дискусия „за и против бойните патрони в пълнителите на полицаите“. Както винаги ще разгледам проблема по-абстрактно и ще навлеза съвсем леко в детайли. Ще се опитам да направя обобщение на информацията, която е представена в блога КакНеСе – МВР е здраво бронирано в главите и бронебойни патрони няма открити!

Нека да започнем с няколко фундамента. На първо време нека дефинираме какво трябва да прави полицията. Бих се осмелил даже да го формулирам в постулат:

 

C, PHP, VB, .NET

 Избирателен закон

   от C, PHP, VB, .NET


Засега няма да се впускам в подробности коя политическа система е по-демократична. Общият и най-важен момент във всички съществуващи е взаимният контрол между институциите. С други думи трите основни независими институции съд, президент и парламент трябва да имат равен по сила глас при взимане на важните за държавата решения.

България е „парламентарна република“. Ролята на президентът при нас за съжаление е фигуративна, понеже ветото на което има право, е обезсмислено от конституцията. Единственият частичен коректив на парламента реално е конституционния съд. С други думи важни са хората в парламента и от тях зависи почти всичко. Имаме си я тази система – засега ще трябва да се съобразим с нея. За евентуална нейна промяна ще пиша по-късно. За сега трябва да се започне от някъде, а именно избирателния закон за народни представители.

 

C, PHP, VB, .NET

 Какво е комунизъм?

   от C, PHP, VB, .NET


Много хора погрешно свързват комунизма с доскорошните тоталитарните режими в източна Европа, както и няколко държави в Южна Америка и Азия. Това въобще не е така! С тази статия ще се опитам с изключително опростен модел да покажа каква е основната идея на комунизма.

Историческите корени на идеята за комунизма като политически строй идват от немския философ Карл Маркс. В общи линии светът в по-голямата част от историята си е бил под тоталитарен режим на управление, където един монарх е притежавал и се е разпореждал с целия капитал на обществото, както и с личната свобода за развитие. Бурното развитие на демокрацията обаче променя този модел и още н началото на 19ти век се забелязва един стремеж за разпръскване на капитала на множество „порцийки“, както и наличието на все повече лична свобода на човек.

 

C, PHP, VB, .NET

Напоследък засилено се говори за „демографски срив“ и нуждата от „насърчаване на раждаемостта“. Изговарят се много думи и се дават редица рецепти, но за съжаление всяка следваща е все по-грешна от предишните. Най-новата мода, за която се заговори по телевизията наскоро, е да се върне т.нар. „ергенски данък“. Преди да го разкритикувам обаче ще направя малко по-фундаментален анализ на проблема.

Нека си зададем няколко основни въпроса. Първият е нужно ли е да насърчаваме раждаемостта? Очевидно да, щом усилено се говори, че определено е налице демографски проблем. Имаме застаряващо население, което като цяло все повече намалява. Има недостиг на свежа квалифицирана работна ръка. Освен това ако искаме да запазим типичните черти на нацията си, която тъй или иначе е малка, то определено трябва да насърчим раждаемостта.

 

C, PHP, VB, .NET

 Политически коалиции

   от C, PHP, VB, .NET


Днес поговорих за политика с мой добър приятел. Основната тема беше за политическите коалиции. Най-много коментирахме „новината на деня“, а именно назначението на Божидар Димитров за министър и защо Синята Коалиция декларира, че е против такъв състав на кабинета. Приятелят ми каза, че това е безпринципност – първо казали, че ще подкрепят ГЕРБ, а после не го правят. Аз пък съм на точно противоположното мнение. Но нека за момент излезем от конкретния пример. Ще се върна на него след малко.

Трябва да си изясним първо какво означава коалиция, какви типове коалиция съществуват и какво е обратното на коалиция. За мен има два типа коалиции – пълни и принципни. Много подходящо е да се използва теория на множествата за онагледяване.

 

C, PHP, VB, .NET

С помощта на мой добър приятел Никола Рупев реших да направя карта на политическите партии. Тази статия споделя моето виждане. С колегата скоро ще бистрим по тази тема и може би ще напишем обща статия с корекции.

Забелязах, че изключително много се злоупотребява с думите „ляво“, „дясно“ и „център“. Истината е, че общото схващане на хората е натрапено неправилно. Първо ще ни бъде нужна координатна система. Избрах тази, която е общо популярна: ляво-дясно по оста X и олигархия-либертариянство по оста Y. Тази система ще даде точно разпределение, но за съжаление не дава напълно реална представа за типа политика, която ще се провежда. Какво всъщност означава „ляво“? Ами „дясно“? Нека първо изясним тези понятия.

 

C, PHP, VB, .NET

 Как се стигна до тук?

   от C, PHP, VB, .NET


Изгледайте тази новина от RE:TV:

Как се стигна дотук? По време на изборите имаше съобщение „купуването и продаването на гласове е престъпление“. Какво може да се каже тогава за „купуване и продаване на първокласници“?