Skip to content

Category: programmingSyndicate content

C, PHP, VB, .NET

В долната задача демонстрирам употребата на String.format(). Дадена е следната задача: по подадено число N, да се отпечата чрез стандартния изход матрица с размерност NxN със звезди по диагоналите и празни интервали за останалите елементи.

Обикновено хората започват да търсят решение чрез вложени цикли, например:

 

C, PHP, VB, .NET

 Виртуални колони

   от C, PHP, VB, .NET


С MySQL 5.7.7 се появава още една сериозна добавка – виртуални колони в таблици. Друг възможен адекватен превод би бил „изчислими колони“ – такива, които се генерират динамично на базата на друга съществуваща информация. Нека разгледаме най-простия пример – дадена е следната таблица:

CREATE TABLE people(
 id INT UNSIGNED AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
 username VARCHAR(50) NOT NULL,
 password VARCHAR(255) NOT NULL,
 firstname VARCHAR(255) NOT NULL,
 lastname VARCHAR(255) NOT NULL
);

INSERT INTO people(username, password, firstname, lastname)
VALUES ("ivan", "123456", "Ivan", "Ivanov"),
       ("petar", "password", "Petar", "Petrov"),
       ("maria", "asdfqwer", "Maria", "Todorova");

Ако искаме да извадим пълното име на потребител с username „petar“, то би трябвало да направим следната заявка:

 

C, PHP, VB, .NET

В тази статия ще се запознаем с основните проблеми при качването на файлове чрез уеб форми. Ще покажем проста галерия, в която ще искаме да качваме снимки във формат jpg, png или gif.

Да разгледаме следния пример:

gallery.php:

 
Галерия със снимки


Качете снимка

 

C, PHP, VB, .NET

 SSLStrip атаки

   от C, PHP, VB, .NET


В редица предишни статии написах как винаги целия трафик трябва да минава през HTTPS с валиден сертификат от trusted authority, разбира се ако искаме да предотвратим MITM атаките. Това най-лесно се постигаше с .htaccess файл със следния код:

RewriteEngine On
RewriteCond %{HTTPS} off
RewriteRule (.*) https://%{HTTP_HOST}%{REQUEST_URI}

Също така (като по-лош вариант) можехме лесно да го направим и в самия PHP скрипт, като поставим следния код преди стартирането на сесията (т.е. съвсем в началото на скрипта):

 

C, PHP, VB, .NET

 WiFi Карма и Pineapple атаки

   от C, PHP, VB, .NET


Едно голямо удобство при мобилните устройства и лаптопи е, че те могат да се свързват автоматично към познати мрежи (такива, към които вече са се свързвали). Така например вашия мобилен телефон ще се свърже директно с домашната мрежа като се приберете вкъщи. Как се осъществява това?

Когато не са свързани с никоя WiFi мрежа, нашите мобилни устройства периодично изпращат специални „probe“ пакети, с които търсят познати устройства наоколо. Това са специални пакети, в които се съдържа SSID (името на мрежа) към която искаме да се свържем. Нормално ако даден access point (wifi рутер) не отговаря на поискания му SSID, то просто ще пропусне probe пакета. Ако обаче отговаря, ще отговори на клиентската машина и така устройствата „ще се намерят“.