Skip to content

Category: programmingSyndicate content

C, PHP, VB, .NET

 Резултати 2017

   от C, PHP, VB, .NET


Изпитът по ПТСК редовна сесия ще се проведе на 15.05.2017 г. (понеделник), 08:00 ч., зала 1152. 

Освободени от изпит с отличен 6 (подчертаните получават специална похвала за добре подготвен практически пример по време на защитата):

 

C, PHP, VB, .NET

 Blind SQL Injection

   от C, PHP, VB, .NET


Когато се говори за blind sql injection се има предвид, че атаката се извършва без атакуваната страница да дава грешка. Вместо това хакерът вижда съвсем нормален отговор, но според него успява да определи дали заявката му е минала успешно или не.

Нека имаме база от данни със статии:

CREATE TABLE articles(
   id INT UNSIGNED AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
   content TEXT NOT NULL
);

Даден е следният скрипт, който отваря дадена статия според нейното id:

 

C, PHP, VB, .NET

 temp: ОСУП упр. 9

   от C, PHP, VB, .NET


htdocs <<< упражнение 5 (хеширане и key stretching)

htdocs <<< упражнение 6 (с добавен auto-login cookie)

htdocs <<< упражнение 7 (различни видове xss атаки + защита)

htdocs <<< упражнение 8 (xsrf атаки + защита с token)

htdocs <<< упражнение 9 (xsrf + captcha)

 

C, PHP, VB, .NET

В долната задача демонстрирам употребата на String.format(). Дадена е следната задача: по подадено число N, да се отпечата чрез стандартния изход матрица с размерност NxN със звезди по диагоналите и празни интервали за останалите елементи.

Обикновено хората започват да търсят решение чрез вложени цикли, например:

 

C, PHP, VB, .NET

 Виртуални колони

   от C, PHP, VB, .NET


С MySQL 5.7.7 се появава още една сериозна добавка – виртуални колони в таблици. Друг възможен адекватен превод би бил „изчислими колони“ – такива, които се генерират динамично на базата на друга съществуваща информация. Нека разгледаме най-простия пример – дадена е следната таблица:

CREATE TABLE people(
 id INT UNSIGNED AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
 username VARCHAR(50) NOT NULL,
 password VARCHAR(255) NOT NULL,
 firstname VARCHAR(255) NOT NULL,
 lastname VARCHAR(255) NOT NULL
);

INSERT INTO people(username, password, firstname, lastname)
VALUES ("ivan", "123456", "Ivan", "Ivanov"),
       ("petar", "password", "Petar", "Petrov"),
       ("maria", "asdfqwer", "Maria", "Todorova");

Ако искаме да извадим пълното име на потребител с username „petar“, то би трябвало да направим следната заявка:

 

C, PHP, VB, .NET

В тази статия ще се запознаем с основните проблеми при качването на файлове чрез уеб форми. Ще покажем проста галерия, в която ще искаме да качваме снимки във формат jpg, png или gif.

Да разгледаме следния пример:

gallery.php:

 
Галерия със снимки


Качете снимка

 

C, PHP, VB, .NET

 SSLStrip атаки

   от C, PHP, VB, .NET


В редица предишни статии написах как винаги целия трафик трябва да минава през HTTPS с валиден сертификат от trusted authority, разбира се ако искаме да предотвратим MITM атаките. Това най-лесно се постигаше с .htaccess файл със следния код:

RewriteEngine On
RewriteCond %{HTTPS} off
RewriteRule (.*) https://%{HTTP_HOST}%{REQUEST_URI}

Също така (като по-лош вариант) можехме лесно да го направим и в самия PHP скрипт, като поставим следния код преди стартирането на сесията (т.е. съвсем в началото на скрипта):