Skip to content

Category: programmingSyndicate content

C, PHP, VB, .NET

Трябва да се създаде сървър за игра на “Пексесо” (blocks). Играта ще се играе от трима души с четен брой от двойки картинки (карти). Картинките се разполагат на масата закрити с лицето надолу, а играчите един след друг се редуват да ги обръщат две по две. Ако даден играч с един ход обърне две еднакви картинки, той ги прибира и печели точка. В противен случай (ако картинките са различни), той ги връща обратно с лицето надолу където са били. Печели играчът, който събере най-много точки в края на играта. Във варианта, който се изисква вие да реализирате, няма да се показват картинки, а ще се използва матрица с числа. Например:

 

Иван Ванков

Днес google обявиха, че започват тестове за вход в системата им без парола (линк)

Идеята е доста проста, вместо email е парола въвеждате само email, и на телефона си получавате нотификация дали позволявате достъп. Ако отговорите с Да влизате в системата (през браузъра). Изглежда доста удобно, и определено премахва проблема със слабите пароли или откраднати пароли, НО…

Какво става ако телефонът ви бъде откраднат? Google обясняват, че очакват вие да сте си защитили телефона с отпечатък, парола или нещо подобно. Ами ако не сте?

 

C, PHP, VB, .NET

 Упражнение 13, 2015

   от C, PHP, VB, .NET


Задачата беше да се направи клиент-сървър приложение за обмен на файлове. Когато клиент се свърже, той първо си подава потребителското име. След това подава една от следните две команди:

  • send <име на файл>
  • get <име на файл>

При команда send клиента изпраща файла на сървъра и затваря връзката. Сървърът трябва да запише файла с име -<име на файл>. При команда get сървъра намира файл с име -<име на файл>, изпраща го на клиента и затваря връзката.

Примерно решение изтеглете >>> от тук <<<

 

Иван Ванков

 Ще водя курс по Python3 в SoftUni

   от Иван Ванков


Аз и Борис Червенков ще водим курс по Python3 в SoftUni – 12 лекции по 4 астрономически часа. Курсът ще бъде малко по-различен от обичайните. Всички лекции ще се водят нас двамата, едновременно, и ще има МНОГО задачи. Курсът е безплатен, сертификата е платен (по желание). Има възможност и за Online обучение, но присъствието в залата ще ви даде МНОГО повече.
За повече информация:
https://softuni.bg/trainings/1281/python-programming-january-2016

Leave A Commentposted in Общи by gatakka

 

C, PHP, VB, .NET

 Работа с дата и час

   от C, PHP, VB, .NET


В общи линии още от своето създаване Java винаги е търпяла критики към своята библиотека за работа с дата и час. Стандартните класове java.util.Date и java.util.Calendar имат редица проблеми:

  • Сбъркан дизайн: например Date не е дата, а е всъщност timestamp, месеците започват от 0. Дори да свикнете с това, дните пък си започват от 1. И т.н.;
  • Много трудна работа с часови зони;
  • Не можете да имате стандартни неща като дати без години, часове без отчитане на секунди и т.н.;
  • Няма вградена синхронизация за работа в многонишкова среда.

През годините паралелно с JDK се е развивала една библиотека наречена Joda, която решава тези проблеми. В крайна сметка с Java 8 се въвежда пакета java.time, който е с работно име JSR 310 и е базиран на библиотеката Joda, но има известни разлики с нея. В тази статия ще разгледаме именно JSR 310, защото от тук нататък това ще е стандартната библиотека за работа с дата и час в Java.

 

C, PHP, VB, .NET

 Упражнение 11, 2015

   от C, PHP, VB, .NET


В това упражнение доработваме програмата от миналото упражнение като я правим клиент-сървър приложение. Ще направим клиент, който ще се свързва със сървъра и ще му изпраща пациент (Patient). Сървърът ще излекува пациента по съответния ред и ще върне обратно на клиента Report. Сървърът ще е направен така, че да може да обслужва много клиенти, но не едновременно, а един по един.

По сървъра редакциите са основно върху main метода на класа на създаденото преди това приложение. Това, което трябва да направите, е:

 

C, PHP, VB, .NET

 Сериализация на обекти

   от C, PHP, VB, .NET


Java ни предлага механизъм, наречен сериализация на обекти. При него даден обект се представя като бинарна поредица съдържаща описание на класа на обекта и неговите конкретни данни (член-променливи). Така получената бинарна поредица може да бъде изпращана чрез ObjectOutputStream – например да бъде записана във файл, да бъде изпратена по мрежата до друг компютър и т.н. Четенето на обекта се осъществява чрез прозцес наречен „десериализация“ – при него обекта се възстановява в паметта в оригиналния си вид. Извършва се чрез ObjectInputStream. Най-важното за процеса на сериализация-десериализация е, че те са платформено независими, т.е. няма проблем да е сериализиран на един компютър и да бъде десериализиран на друг, който е със съвсем различни характеристики (дори и различна Java виртуална машина).

 

Иван Ванков

Предполагам сте забелязали тази тенденция, че милиардери, собственици на големи компании, в един момент решават да дарят 99% от всичките си пари за благотворителност. Това хора като Бик Гейтс, Тим Кук и стотици други. В този списък скоро влезе и Марк Зукербърг – създателя на Facebook.

Какви прекрасни хора, колко благородни. Направили са пари от нищо, и няма да си ги носят в гороба, по-добре да ги дарят, да може и другите да имат. Ех, идилия. Но истината е малко по-различна.

 

C, PHP, VB, .NET

 Упражнение 10, 2015 – добавка

   от C, PHP, VB, .NET


Тук представям разширен вариант на задачата от упражнение 10. На практика са решени всички поставени допълнителни задачи. Кода на много места може да се изчисти и да стане по-лесно четим, но се надявам и така да е достатъчно разбираем. Вмъкнати са следните допълнителни функционалности, които подобряват предишната задача:

 

C, PHP, VB, .NET

В това упражнение продължаваме задачата от уражнение 9. Ще я разширим и ще поправим някои нарочно допуснати в миналия час грешки. Вземете сорс кода от упражнение 9 и променете основния клас да е с име Upr10.

Задача 5. В досега решените задачи се наблюдават проблеми със структурите от данни:

а) Възможно е за един човек да пазим, че е болен от една и съща болест множество пъти;

Решение: Ще покажем няколко възможни решения на тази точка.

Примерно (ЛОШО) решение 1: Вероятно най-лошия пример би бил да продължим да работим с ArrayList, но да го капсулираме така, че да не може да се получават повторения. Тоест променливата sicknesses в клас Patient трябва да стане private: