Skip to content

Category: scienceSyndicate content

Как се пише

Когато словосъчетанието е фразеологично и се употребява като възклицание при увещаване, настояване или при недоумение, се пише за бога. Във…

 

Как се пише

Вместо да представлява сложен съюз, който свързва две прости изречения в рамките на сложното. Основните случаи, в които се пише…

 

Как се пише

Граматичният род на съществителното име не е нормиран. Съветваме ви да го употребявате в женски род, тъй като това е…

 

Как се пише

Правилно е да се пише ощипан, също и ощипана, ощипано, ощипани. Като ощипана госпожица реагира министър-председателят на статия във „Франкфуртер…

 

Как се пише

Думите господин, госпожа и съответните съкращения г-н, г-жа се пишат с малка буква, тъй като са съществителни нарицателни имена. Това…

 

Как се пише

Двете форми са дублетни и могат да се употребяват равностойно в книжовната реч – гигабайти и гигабайтове. Това са форми…

 

Как се пише

Това сложно съществително име се пише слято – електротабло, мн.ч. електротабла, защото е образувано от съкратено прилагателно име (електро <…

 

Как се пише

Правилната форма на мегабайт за мн.ч. е мегабайтове. С времето във всеки компютър се натрупват стотици мегабайтове ненужна информация. Може да проверявате…

 

Как се пише

Правилно е да се пише слято – високопроходим, също и високопроходима, високопроходимо, високопроходими.   Високопроходима военна техника ще снабдява с…

 

Как се пише

 Как се пише: дали или дъли?

   от Как се пише


Правилно е да се пише дали. Отвън всичко изглежда добре, но дали наистина е така? Преди да си вземете куче, помислете…