Skip to content

Category: scienceSyndicate content

Как се пише

Правилно е да се пише полуслято – кафе-бар. Полуслято се пишат сложните съществителни имена, чиито съставки са в равноправно отношение…

 

Как се пише

Правилно е да се пише оригинал, мн.ч. оригинали. Думата е заета от руски или немски, но има корени в къснолатинския…

 

Как се пише

Това прилагателно име се пише слято – вълненотекстилен, също и вълненотекстилна, вълненотекстилно, вълненотекстилни, тъй като е образувано от съчетание на…

 

Как се пише

Правилно е да се пише полуслято – търговско-промишлен, също и търговско-промишлена, търговско-промишлено, търговско-промишлени. Полуслято се пишат сложните прилагателни имена, чиито…

 

Как се пише

 Пише ли се запетая пред и то?

   от Как се пише


Пред и то се пише запетая или тире, когато с това съчетание се въвежда присъединителна конструкция*.   Шофьор се опита…

 

Как се пише

Правилно е да се пише нагрети. Не пийте вода от пластмасови бутилки, нагрети в колата ви от слънцето. Блоковете, нагрети…

 

Как се пише

Правилно е да се пише таекуондо. Думата е заета от корейски. В спортния празник се включиха студенти от НСА, които…

 

Как се пише

Правилно е да се пише слято – водноелектрически, също и водноелектрическа, водноелектрическо. Най-мощната водноелектрическа централа в света е построена на…

 

Как се пише

Това съчетание от две съществителни имена се пише разделно – страна членка, мн.ч. страни членки, защото първото може да се…

 

Как се пише

Правилно е да се пише преобразование, мн.ч. преобразования. Остава въпросът над кои функции може да се прилага преобразованието на Фурие. Още…