Category Archives: образование

Как се пише: <em>неореализъм, нео-реализъм</em> или <em>неореализъм</em>?

от Павлина Върбанова
лиценз CC BY-NC-ND
Правилно е да се пише слято – неореализъм. Сложните думи с първа съставка нео се пишат слято. Италианският неореализъм е…

Как се пише: <em>свръхупотреба, свръх-употреба</em> или <em>свръх употреба</em>?

от Павлина Върбанова
лиценз CC BY-NC-ND
Правилно е да се пише слято – свръхчовек, мн.ч. свръхчовеци, тъй като свръх- е представка в думата. Според доц. Миланов…

От кой род е съществителното име <em>тел</em>?

от Павлина Върбанова
лиценз CC BY-NC-ND
Родът на съществителното име тел се колебае. Граматически правилни са и формите от мъжки род – телът, тела, телове, и…

Как се пише: <em>началник-смяна</em> или <em>началник смяна</em>?

от Павлина Върбанова
лиценз CC BY-NC-ND
Това сложно съществително име се пише полуслято – началник-смяна, защото се състои от две съществителни, второто от които пояснява първото;…

Как се пише: <em>не след дълго</em> или <em>неследдълго</em>?

от Павлина Върбанова
лиценз CC BY-NC-ND
Правилно е да се пише разделно – не след дълго. Правописът на това словосъчетание не е нормиран изрично. Не след…

Как се пише: <em>сдал</em> или <em>здал</em>?

от Павлина Върбанова
лиценз CC BY-NC-ND
Правилно е да се пише сдал, също и сдала, сдало, сдали. Думата има представка с- и корен -да-, които се…

Как се пише: <em>второразреден</em> или <em>второразряден</em>?

от Павлина Върбанова
лиценз CC BY-NC-ND
Правилно е да се пише второразреден, също и второразредна, второразредно, второразредни. Стандартите в тази телевизия спадат и тя постепенно се…

Как се пише: <em>изстисквам, изстискам</em> или <em>изтисквам, изтискам</em>?

от Павлина Върбанова
лиценз CC BY-NC-ND
Правилно е да се пише изстисквам, изстискам. Думите имат представки из- и с- и корен -тиск-. Ако перете ръчно копринени…

Как се пише: <em>медено-горчичен</em> или <em>меденогорчичен</em>?

от Павлина Върбанова
лиценз CC BY-NC-ND
Правилно е да се пише полуслято – медено-горчичен. Полуслято се пишат сложните прилагателни имена, чиито съставки са в равноправно отношение…