Category Archives: образование

Пише ли се запетая при по дяволите?

от Павлина Върбанова
лиценз CC BY-NC-ND
Когато се употребява като вметната част*, по дяволите се отделя със запетаи от останалите части на изречението.   Какво, по дяволите, сте намислили този път? По дяволите, всички уреди в кухнята ли са развалени?! Ужасно съм изморена, по дяволите. Ако пред вметнатата част по дяволите стои неударен едносричен съюз, запетаята между тях не се пише. […]

Как се пише: пенообразуващ или пянообразуващ?

от Павлина Върбанова
лиценз CC BY-NC-ND
Правилно е да се пише пенообразуващ, също и пенообразуваща, пенообразуващо, пенообразуващи. Вентилът на бутилката с пенообразуващото вещество се проверява периодично, за да се предотврати изтичане на газ. Наличието на вода в хидравличните масла повишава тяхната пенообразуваща способност. Правописът на думата се подчинява на правилото за променливото я (ятовия преглас). Променливо е онова я, което при […]

Как се пише: околосграден или около сграден?

от Павлина Върбанова
лиценз CC BY-NC-ND
Когато представлява прилагателно име със значение ’който се намира около сграда’, се пише слято – околосграден, също и околосградна, околосградно, околосградни.   Предлагаме комплексни услуги при преустройство на партерни апартаменти в офиси или магазини, цялостни и частични ремонти, включително вътрешно обзавеждане и външно околосградно оформление. Забелязват се пропадания и напуквания на околосградната настилка. Когато представлява съчетание от […]

Как се съкращава квадратен метър?

от Павлина Върбанова
лиценз CC BY-NC-ND
Съкратено това словосъчетание се пише кв.м (без интервал) или кв. м (с интервал). Когато всички думи в едно словосъчетание са съкратени, се допуска между тях да няма интервал. По това време И.К. се сдобива с апартамент от 140 кв.м/кв. м и веднага го продава. Общата площ на поземления имот е 2287 кв.м/кв. м, от които […]

Как се пише: конкурентност или конкурентост?

от Павлина Върбанова
лиценз CC BY-NC-ND
Правилно е да се пише конкурентност. В условията на все по висока конкурентност мнозина потребители не биха посетили отново сайт, който се зарежда бавно. Официалните мотиви за раздържавяването този път са европейската интеграция, отварянето на пазара и изискванията за конкурентност. Забележка: Правописът на думата не е нормиран изрично. Тя е образувана от прилагателното име конкурент(е)н […]

Как се пише: камуфлаж или камофлаж?

от Павлина Върбанова
лиценз CC BY-NC-ND
Правилно е да се пише камуфлаж. Думата е заета от френски – camouflage. Облече се като клошар – с този камуфлаж нямаше да привлича вниманието по улиците. По време на Първата световна война Константин Коровин е консултант по камуфлажа в руската армия. Названието на каменните риби произлиза от отличния им камуфлаж, благодарение на който се […]

Как се пише: искреността или искреноста?

от Павлина Върбанова
лиценз CC BY-NC-ND
Правилно е да се пише искреността (искреност + определ. член та). Начинът, по който гледаше, докато говореше, ме накара да се усъмня в искреността му. Какво доказателство да ти дам за искреността си?

Как се пише: биоикономика или био икономика?

от Павлина Върбанова
лиценз CC BY-NC-ND
Това сложно съществително име се пише слято – биоикономика, защото е образувано от съкратено прилагателно име (био < биологична) и съществително име (икономика). Биоикономиката може да помогне на Европа да съживи селските райони. Преминаването към биоикономика и оползотворяването на биовъзобновими суровини е ключово за дългосрочен интелигентен и екологосъобразен икономически растеж. Забележка: В източника е посочено […]

Как се пише: час-два; час, два или час два?

от Павлина Върбанова
лиценз CC BY-NC-ND
Когато означава приблизителен период от време, се пише полуслято – час-два.   Остават ни час-два път – зависи колко е натоварено движението. Родителите ми са възрастни и всеки ден отивам за час-два, за да ги нагледам и да помогна в домакинството. Когато има изброяване, се пише със запетая.   Важното беше да накарат куриера да […]

Как се пише: обърквам (се), объркам (се) или убърквам (се), убъркам (се)?

от Павлина Върбанова
лиценз CC BY-NC-ND
Правилно е да се пише обърквам (се), объркам (се). Слагаме в купата продуктите в посочената последователност и ги объркваме добре, така че да се получи хомогенна смес. Ограниченията, наложени заради пандемията, объркаха живота на хората по целия свят. Първоначалните оплаквания при менингит може да се объркат със симптомите при грип.