Category Archives: образование

Как се пише: <em>източноазиатски, източно-азиатски</em> или <em>източно азиатски</em>?

от Павлина Върбанова
лиценз CC BY-NC-ND
Това прилагателно име се пише слято – източноазиатски, също и източноазиатска, източноазиатско, тъй като е образувано от съчетание на прилагателно…

Как се пише: <em>беквокал, бек-вокал</em> или <em>бек вокал</em>?

от Павлина Върбанова
лиценз CC BY-NC-ND
Правилно е да се пише слято – беквокал, мн.ч. беквокали, защото това е сложно съществително име, чиито съставки са от…

Как се пише: <em>предупреждавам, предупредя</em> или <em>предопреждавам, предопредя</em>?

от Павлина Върбанова
лиценз CC BY-NC-ND
Правилно е да се пише предупреждавам, предупредя. Ако се правят проверки, някой предупреждава управителя на клуба и всички нередности се…

Как се пише: <em>собственоръчен, собствено-ръчен</em> или <em>собствено ръчен</em>?

от Павлина Върбанова
лиценз CC BY-NC-ND
Правилно е да се пише слято – собственоръчен, също и собственоръчна, собственоръчно, собственоръчни.   Всички дипломи, издадени от СУ „Св.…

Как се пише: <em>предупреден</em> или <em>предопреден</em>?

от Павлина Върбанова
лиценз CC BY-NC-ND
Правилно е да се пише предупреден, също и предупредена, предупредено, предупредени. Американският президент Доналд Тръмп съобщи в Twitter, че Иран…

Как се пише: <em>катапулт</em> или <em>катапулта</em>?

от Павлина Върбанова
лиценз CC BY-NC-ND
Съществителното име катапулт е от мъжки род; членувани форми: катапултът, катапулта. Думата е заета от латински (catapulta), но има гръцки…

Как се пише: <em>гъстонаселен, гъсто-населен</em> или <em>гъсто населен</em>?

от Павлина Върбанова
лиценз CC BY-NC-ND
Правилно е да се пише слято – гъстонаселен, също и гъстонаселена, гъстонаселено, гъстонаселени.   Холандия е гъстонаселена държава и там…

Как се пише: <em>полусладък, полу-сладък</em> или <em>полу сладък</em>?

от Павлина Върбанова
лиценз CC BY-NC-ND
Правилно е да се пише слято – полусладък, също и полусладка, полусладко, полусладки. Сложните думи с първа съставка полу се…

Как се пише: <em>бизнес организация, бизнес-организация</em> или <em>бизнесорганизация</em>?

от Павлина Върбанова
лиценз CC BY-NC-ND
Правилно е да се пише разделно – бизнес организация, мн.ч. бизнес организации, или слято – бизнесорганизация, мн.ч. бизнесорганизации. Когато първата…