Category Archives: образование

Как се пише: отчуждавам, отчуждя или очуждавам, очуждя?

от Павлина Върбанова
лиценз CC BY-NC-ND
Правилно е да се пише отчуждавам, отчуждя. Думата има представка от- и корен -чужд-. За модернизирането на жп линията София – Пловдив в участъка Ихтиман – Септември се отчуждават части от имоти в землището на гр. Септември, област Пазарджик. След като родителите се разведоха, децата останаха при майката и постепенно се отчуждиха от баща си.

Как се пише: окрупнявам, окрупня или укрупнявам, укрупня?

от Павлина Върбанова
лиценз CC BY-NC-ND
Правилно е да се пише окрупнявам, окрупня. В последните години в пазара на земеделски земи се включиха големи играчи, които окрупняват парцели. Поредицата от придобивания потвърждава интереса на Vivacom да окрупни бизнеса си с интернет и телевизия.

Как се пише: възлязъл или възлязал?

от Павлина Върбанова
лиценз CC BY-NC-ND
Правилно е да се пише възлязъл. Проверката при миналите свършени деятелни причастия, каквото е възлязъл, се прави с формата за мн.ч. Ако съмнителната гласна изчезва (възлязъл – възлезли), се пише ъ. Ако се запазва (избягал – избягали), се пише а. Ремонтът на сградата би възлязъл на 350 000 лв. През 2020 г. двустранният стокообмен между България […]

Как се пише: изтръгвам, изтръгна или изтъргвам, изтъргна?

от Павлина Върбанова
лиценз CC BY-NC-ND
Правилно е да се пише изтръгвам, изтръгна. Според правилото за групата ър/ръ в многосричните думи, когато след ър/ръ има една съгласна, се пише и изговаря ър, а когато има две или повече съгласни – ръ. След групата ър/ръ в думите изт-ръ-гвам, изт-ръ-гна, има две съгласни, затова се пишат по този начин. Събирането на билки трябва […]

Как се пише: международноправен или международно-правен?

от Павлина Върбанова
лиценз CC BY-NC-ND
Това прилагателно име се пише слято – международноправен, също и международноправна, международноправно, международноправни, тъй като е образувано от съчетание на прилагателно и съществително име – международно право. Страните по Европейската конвенция за правата на човека, приели юрисдикцията на Европейския съд по правата на човека, имат международноправно задължение да изпълняват неговите окончателните решения. Според българския министър-председател […]

С кавички ли се пишат имената на фирмите и компаниите?

от Павлина Върбанова
лиценз CC BY-NC-ND
Имената на фирмите, компаниите, търговските дружества и под. се ограждат с кавички, тъй като представляват собствени имена, които са приложения в рамките на словосъчетание. Абревиатурите АД, ООД, ЕООД остават извън кавичките.   Фирма „Росица“ АД произвежда висококачествени трикотажни облекла. Американската компания „Фейсбук“ обяви, че ще изразходва поне 1 млрд. долара за новинарско съдържание през следващите […]

Как се пише: взаимодействие, взаймодействие или взаимодеиствие?

от Павлина Върбанова
лиценз CC BY-NC-ND
Правилно е да се пише взаимодействие, мн.ч. взаимодействия. Взаимодействието с аудиторията е от ключово значение за успешната презентация. Изпращането на прессъобщение до медиите далеч не изчерпва взаимодействието с тях. Теоретичната механика е наука, разглеждаща механичните движения и взаимодействия между идеални твърди тела.

Как се пише: картбланш, карт бланш, кардбланш или кард бланш?

от Павлина Върбанова
лиценз CC BY-NC-ND
Правилно е да се пише слято – картбланш, защото това е сложно съществително име, чиито съставни части са от чужд произход и не се употребяват като самостоятелни думи в българския език. Думата е заета от френски – carte blanche. Ръководството на футболния клуб даде картбланш на треньора да обнови състава на отбора. Правителството получи картбланш […]

От кой род е съществителното име почит?

от Павлина Върбанова
лиценз CC BY-NC-ND
Съществителното име почит е от женски род; членувана форма – почитта. В моето семейство пърженото не е на особена почит, затова разговорът за шницелите приключи бързо. След дълги овации висшите сановници се изредиха да изкажат почитта си пред двамата владетели.

Как се пише: ползване или ползуване?

от Павлина Върбанова
лиценз CC BY-NC-ND
Правилно е да се пише ползване. Преди 2002 г. формите ползване и ползуване бяха дублети, но сега правилен е само първият вариант. Хотелът предлага на своите гости безплатно ползване на басейн. Този закон урежда собствеността и ползването на земеделските земи. Работодателят ми разреши ползването на отпуск за обучение по чл. 169 от Кодекса на труда.