Category Archives: наука

Как се пише: <em>събирам (се), събера (се)</em> или <em>сабирам (се), сабера (се)</em>?

от Павлина Върбанова
лиценз CC BY-NC-ND
Правилно е да се пише събирам (се), събера (се). Думите имат представка съ- и корен -бер-/-бир-. Медоносните пчели събират мана и правят…

Как се пише: <i>томбола</i> или <i>томбула</i>?

от Павлина Върбанова
лиценз CC BY-NC-ND
Правилно е да се пише томбола, мн.ч. томболи. Думата е заета от италиански – tombola. Ако участвате в томболата, може…

Как се пише: <em>усенък</em> или <em>осенък</em>?

от Павлина Върбанова
лиценз CC BY-NC-ND
Правописът на тази дума не е нормиран. Съветваме ви да пишете усенък, мн.ч. усенъци, тъй като думата вероятно е заета…

Как се пише <em>античност</em> – с малка или с главна буква?

от Павлина Върбанова
лиценз CC BY-NC-ND
Когато е употребено самостоятелно, се пише с главна буква – като собствено име, название на културно-историческа епоха.   Крепостта, разположена…

Как се пише: <i>административнопроцесуален</i> или <i>административно-процесуален</i>?

от Павлина Върбанова
лиценз CC BY-NC-ND
Това прилагателно име се пише слято – административнопроцесуален, също и административнопроцесуална, административнопроцесуално, административнопроцесуални, тъй като е образувано от съчетание на…

Как се пише: <em>видео технология, видео-технология</em> или <em>видеотехнология</em>?

от Павлина Върбанова
лиценз CC BY-NC-ND
Правилно е да се пише разделно – видео технология, или слято – видеотехнология. Когато първата съставка на сложно съществително име…

Как се пише <i>папа</i> – с малка или с главна буква?

от Павлина Върбанова
лиценз CC BY-NC-ND
Думата папа се пише с малка буква, тъй като не е собствено име. Апостолическото пътуване на папа Франциск в България…

Как се пише: <em>притичвам</em> или <em>претичвам</em>?

от Павлина Върбанова
лиценз CC BY-NC-ND
Това са две различни думи, които се употребяват съобразно значението, вложено в тях. Глаголът притичвам и съответният глагол от свършен…

Как се пише: <i>тримесечен, три-месечен</i> или <i>три месечен</i>?

от Павлина Върбанова
лиценз CC BY-NC-ND
Това сложно прилагателно име се пише слято – тримесечен, също и тримесечна, тримесечно, тримесечни, тъй като е образувано от едносъставно…

Как се пише: <i>съорганизатор</i> или <i>съ-организатор</i>?

от Павлина Върбанова
лиценз CC BY-NC-ND
Правилно е да се пише слято – съорганизатор, мн.ч. съорганизатори, тъй като съ- е представка в думата. УНСС беше съорганизатор…