Skip to content

Category: scienceSyndicate content

Как се пише

Правилно е да се пише слято – физикохимичен, също и физикохимична, физикохимично, физикохимични. Най-често използваните методи за физикохимично пречистване на…

 

Как се пише

Правилно е да се пише тец, мн.ч. тецове. Тецът е пред затваряне заради неизпълнение на екоизискванията. Около 40% от електроенергията…

 

Как се пише

Правилно е да се пише прелюдия. През епохата на барока прелюдията е била предимно встъпление или свързващо звено в една…

 

Как се пише

Правилно е да се пише калории – форма за мн.ч. на калория. Формата за мн.ч. на никоя дума в българския…

 

Как се пише

Правилно е да се пише печеливш, също и печеливша, печелившо, печеливши. Думата е образувана от глагола печеля. Ето и имената…

 

Как се пише

Правилно е да се пише поклоннически, също и поклонническа, поклонническо. Около 20 обекта ще бъдат включени в програмата за развитие…

 

Как се пише

 Кога се пише оня и кога ония?

   от Как се пише


Местоименната форма оня е за мъжки род, единствено число.   Знаете ли оня виц за Зайо Байо и морковената торта?…

 

Как се пише

Правилно е да се пише тюркски, също и тюркска, тюркско. Думата е образувана от тюрк + наставката -ски. Тезата за…

 

Как се пише

Правилно е да се пише пейнтбол. Думата е заета от английски – paintball. При пейнтбола целта е противниците да бъдат…

 

Как се пише

С главна буква се пише само първата дума – Обединено кралство, тъй като това е съставно (т.е. състои се от…