Skip to content

Category: scienceSyndicate content

Как се пише

Правилно е да се пише опознавам, опозная. Колкото повече я опознаваше, толкова повече я ценеше. Белгийският сайт StreetPage.be подтиква хората…

 

Как се пише

Правилно е да се пише влияя, влияят. Поначало се влияя от модата, но не съм неин роб. Странични хора се…

 

Как се пише

Правилно е да се пише транскрипция. Думата е заета от латински – transcriptio. С тази наредба се определят правилата за транскрипция и…

 

Васил Видински

 Премиера на „Случайности“

   от Васил Видински


На 23 ноември 2017 г., четвъртък, 18:30 часа в Нова конферентна зала (СУ, Ректорат) ще бъде премиерата на „Случайности. Историческа типология“. В книгата се изследва идеята за случайността през нейното историческо и концептуално развитие и са отделени пет основни и типични понятия. Анализът тръгва от класическите примери – Платон, Аристотел, Кант и Хегел – и стига до съвременния контекст на случайността, който е представен през теорията на вероятностите и теорията на сложността. Някои от изведените понятия са формализирани и имат по-логически, математически или пък информационен характер, а други са по-скоро физически или субектни, но всички те са представени в една обща историческа типология. В нея се включва и парадигмата срещу случайността, която има теоретична, културна и дори органична природа.

 

Как се пише

Правилно е да се пише ботуши – форма за мн.ч. на ботуш. Думата е заета от румънски – botuş. Момичетата…

 

Как се пише

В българския език има две различни думи, чиито граматични форми се преплитат. Думата марината, членувана форма маринатата, означава ’разтвор от…

 

Как се пише

Правилно е да се пише ауспуси – форма за мн.ч. на ауспух. Новият завод в румънския град Орадеа ще произвежда…

 

Как се пише

Правилно е да се пише стриптийзьор. Думата е заета от английски – stripteaser. Преди да стане актьор, Хавиер Бардем е…

 

Как се пише

 Пише ли се запетая при поради?

   от Как се пише


Думата поради е предлог и употребата ѝ НЕ налага поставяне на запетая.   Проходът Хаинбоаз временно е затворен за движение поради наложителен…

 

Как се пише

Правилно е да се пише полуслято – диагностично-лечебен, също и диагностично-лечебна, диагностично-лечебно, диагностично-лечебни. Полуслято се пишат сложните прилагателни имена, чиито…