Skip to content

Category: scienceSyndicate content

Как се пише

Правилно е да се пише ерудит, мн.ч. ерудити. Робърт Бъртън е английски писател ерудит, автор на енциклопедичния труд „Анатомия на…

 

Как се пише

Правилно е да се пише нумерология. Концепцията на нумерологията е близка до тази на астрологията и на други паранауки от…

 

Как се пише

Правилно е да се пише завладели. Около 1430 г. инките завладели района и създали на тази територия две свои провинции…

 

Как се пише

Двете форми са дублетни и могат да се употребяват равностойно в книжовната реч – сандалов/санталов, също и сандалова/санталова, сандалово/санталово, сандалови/санталови.…

 

Как се пише

Правилно е да се пише скрий (се), скрийте (се). При образуване на повелителни (заповедни) глаголни форми се пише й, ако…

 

Как се пише

Правилно е да се пише хамелеон, мн.ч. хамелеони. Думата е заета от гръцки чрез новолатински – chamaeleon. Йеменският хамелеон се…

 

Как се пише

Това прилагателно име се пише слято – военномедицински, също и военномедицинска, военномедицинско, тъй като е образувано от съчетание на прилагателно…

 

Как се пише

Правилно е да се пише слято – високочувствителен, също и високочувствителна, високочувствително, високочувствителни.   С помощта на високочувствителна апаратура се…

 

Как се пише

Това са две различни думи, които се употребяват съобразно значението, вложено в тях. Съществителното име крутон, което най-често се употребява…

 

Как се пише

Правилно е да се пише полуслято – образователно-квалификационен, също и образователно-квалификационна, образователно-квалификационно, образователно-квалификационни. Полуслято се пишат сложните прилагателни имена, чиито…