Skip to content

Category: scienceSyndicate content

Как се пише

Правописът на това съчетание от предлог и съществително име не е изрично нормиран. Съветваме ви да го пишете разделно –…

 

Как се пише

Това прилагателно име се пише слято – вътрешноорганизационен, също и вътрешноорганизационна, вътрешноорганизационно, вътрешноорганизационни, тъй като е образувано от съчетание на…

 

Как се пише

Правописът на това съчетание от предлог и съществително име не е изрично нормиран. Съветваме ви да го пишете разделно –…

 

Как се пише

Правилно е да се пише смотолевям, смотолевя. Щом ги питаха за нещо конкретно, всички започваха да смотолевят отговорите. Просто не…

 

Как се пише

Това прилагателно име се пише полуслято – спортно-елегантен, също и спортно-елегантна, спортно-елегантно, спортно-елегантни. Полуслято се пишат сложните прилагателни имена, чиито…

 

Как се пише

Правилно е да се пише слято – ситопечат, защото това е сложно съществително име, чиято първа съставка пояснява втората и…

 

Как се пише

Правилно е да се пише полуслято – кафе-бар, мн.ч. кафе-барове.Полуслято се пишат сложните съществителни имена, чиито съставки са в равноправно…

 

Как се пише

Правилно е да се пише оригинал, мн.ч. оригинали. Думата е заета от руски или немски, но има корени в къснолатинския…

 

Как се пише

Това прилагателно име се пише слято – вълненотекстилен, също и вълненотекстилна, вълненотекстилно, вълненотекстилни, тъй като е образувано от съчетание на…

 

Как се пише

Правилно е да се пише полуслято – търговско-промишлен, също и търговско-промишлена, търговско-промишлено, търговско-промишлени. Полуслято се пишат сложните прилагателни имена, чиито…