Skip to content

Category: socialSyndicate content

Нели Огнянова


Днес в Официален вестник: базовите елементи на Договора от Прюм се транспонират в решения на Съвета. Решенията

се основават на основните разпоредби на Договора от Прюм и са предназначени да подобрят обмена на информация, чрез който държавите-членки си предоставят взаимно права на достъп до своите автоматизирани файлове с ДНК анализи, автоматизирани системи за дактилоскопична идентификация и данни за регистрацията на превозните средства.

 

Нели Огнянова

 Биометрични данни

   от Нели ОгняноваДнес в Официален вестник: Становище на Европейския надзорен орган по защита на данните относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (EO) № 2252/2004 на Съвета относно стандартите за отличителните знаци за сигурност и биометричните данни в паспортите и документите за пътуване, издавани от държавите-членки

 

Нели Огнянова


Прочетох за Александър Кръстев и Петър Добрев при Пейо и Комитата.

Присъединявам се към всички, които ще следят развитието на Александър и Петър с надежда.

 

Нели Огнянова


В  решение на тричленен състав от 4 юли ВАС се произнася по жалба на ТВ7 срещу отмяната на тв конкурси за Пловдив, Варна и София. ВАС приема, че отменените решения нямат предмет, тъй като не съществуват свободни честоти, които да бъдат предоставени на кандидатите. Това впрочем беше и становището на ВАП.

 

Нели Огнянова

 Съдебните решения в интернет

   от Нели ОгняноваВисшият съдебен съвет (ВСС) изисква от съдилищата в страната до 1 септември да започнат да публикуват всички свои решения в интернет.

7 август. МС дава срок 1 ноември. [екшън плановете за пред Брюксел]

 

Нели Огнянова

 Троловете между нас

   от Нели ОгняноваДжон Постел, един от идеолозите на интернет, през 1981 формулира правило, станало известно като Закон на Постел:  “Бъди консервативен в това, което извършваш, и либерален в отношението си към другите.” Какво казва той накратко: В мрежа без единно управление се налага да има известна толерантност към тези, които не спазват перфектно правилата - за да функционира мрежата. Да умееш да си прецизен и убедителен - и да си толерантен към тези, които не са: това е тайната на разбирането (между компютърните системи, но и между хората, също).

 

Нели Огнянова

 Блогът на Оруел

   от Нели ОгняноваОруел (починал през 1950) е водил дневници за времето 1938-1942.

Дневниците започват да излизат в дните, в които са писани, но 70 години по-късно, в интернет на адрес  http://orwelldiaries.wordpress.com/

 

Нели Огнянова


Уредена едновременно в секторен закон и в ЗРТ. Проблематично взаимодействие на двата закона, проблематично взаимодействие на два правоприлагащи органа.

 

Нели Огнянова

 Нова тв и Ева: кой кому какво

   от Нели ОгняноваMTG (Modern Times Group) купува от Antenna Group 100 на сто от Нова телевизия - Първи частен канал ЕАД (Нова) и 80 на сто от Агенция Ева за 620 млн евро.

Последователна политика на MTG - като не стигнаха до спектър чрез Диема, стигнаха чрез Нова тв.