Skip to content
Изгубената България

 Производствена линия на текстилен комбинат “Саня”, Плевен 70-те години на ХХ век

   от Изгубената България