Skip to content
Йордан Матеев

 „31 неща, които ще променят нашия живот”, но няма да го подобрят

   от Йордан Матеев
Като човек с ясни ценности, който не се чувства политически представен, започвам да се оглеждам за идеите на основните кандидати за власт, особено по-новите, от които все още не знам какво да очаквам.

По време на изборите за президент предизборните клипове на „България на гражданите” и г-жа Меглена Кунева много ми допаднаха. Аз поне усетих основното послание така – ние няма да ви пречим да творите и сбъдвате мечтите си. Това напълно съвпада с основната ми ценност - свобода. 

Днес прочетох „31 неща, които ще променят нашия живот” на същата партия. И съм разочарован. Защото не виждам къде е свободата. Няма конкуренция, няма демонополизация, няма приватизация, няма децентрализация, няма структурни реформи. Всъщност посочените „неща” ще променят, но няма да подобрят живота ни. 

Разпределих тези 31 точки в четири групи – полезни, вредни, неутрални и неясни обещания. След всяка точка в скоби и в курсив са моите коментари. 

Съотношението полезни срещу вредни "неща" е едно към две в полза на вредните.

ПОЛЕЗНИ
1. Ще започнем широк дебат за приемане на нова конституция, която да гарантира, че онези, които упражняват власт, ще носят отговорност. (надявам се, че става дума за избори за съдии, прокурори и шерифи)
2. Ще изчистим избирателните списъци от „мъртви души“ чрез активна регистрация. (време е да се въведе ред в тези списъци, въпреки че това не е най-големият проблем на държавата)
4. Ще отменим привилегиите на народните представители – в това число ползването на служебни автомобили, безплатното паркиране и почивните станции. (не само тези, всички привилегии по всички закони трябва да се отменят)
10. Ще улесним инвестициите, като премахнем „данък несигурност“ и „такса административен произвол“. (разбирам го като последователност на политиките и електронно правителство)
11. Ще отменим данъка върху лихвите и ще върнем събрания данък на всички, чиито депозити са не по-големи от 5 000 лв. (добра идея, но защо само тези депозити?)
21. Ще ограничим корупцията в обществените поръчки, като опростим правилата и изградим електронна система за кандидатстване. (това е правилната посока)
24. Ще забраним на администрацията да изисква от гражданите документи, които може да получи по служебен път. (чудесна мярка)

ВРЕДНИ
3. Ще намалим наполовина размера на държавната субсидия за политическите партии.(не виждам какъв проблем  решава това; в същото вмеме се увеличава зависимостта на партиите от партийните спонсори)
6. Ще увеличим бюджета за образование с най-малко 500 милиона лева. (кой ще плати сметката? ако няма реформа на образователната система парите ще потънат без ефект, както винаги досега)
7. Ще стартираме 4-годишна програма, при изпълнението на която във всяко българско училище ще има спортна зала или физкултурен салон. (една добра образователна реформа в посока повече конкуренция, ваучерна система и по-малко централизация, сама би решила хилядите симптоми на болната образователна система, като дефицита на спортни зали)
8. Ще удвоим средствата за развитие на масовия спорт. (спортуването е въпрос на личен избор, а не на държавна политика)
12. Ще увеличим поетапно бюджетните заплати, като започнем със заетите в образованието, в здравеопазването и в полицията. (много вредна мярка; това ли е проблемът в момента? всички тези сфери имат нужда от структурни реформи, а не от по-високи заплати, за които ще плаща частния сектор; увеличаването на заплатите ще стимулира хора от частния сектор, които създават реалните блага, да отидат в държавния)
14. Ще създадем програма за нисколихвено кредитиране на млади хора, които искат да се занимават със социално предприемачество. (поредната привилегия; какъв е смисъла да се махат едни привилегии и да се създават нови? кой ще плати цената?)
16. Ще осигурим безплатен интернет във всички училища, болници, читалища и административни сгради. (вреден популизъм; няма безплатен обяд; кой ще плати?)
17. Ще спрем източването на парите от здравни вноски, като забраним те да се използват за друго. Ще въведем електронен здравен паспорт. (тази мярка не засяга основните проблеми на здравеопазването – монопола на здравната каса и централизацията)
 19. Ще възстановим училищното здравеопазване. (а защо да не въведем също университетско, заводско, министерско и т.н.?)
20. Ще направим безплатни 100% от лекарствата за всички деца до 7-годишна възраст. (а кой ще плати „безплатните” лекарства?)
26. Ще въведем санкции за банки, които съзнателно са допуснали свръхзадлъжнялост на техни клиенти физически лица. (опасен популизъм на тема банки, основан на презумпцията, че хората са идиоти и не могат да правят разумен избор)
27. Ще задължим всеки монополист автоматично да проверява сметките на потребителите, ако те са по-високи с повече от 10% в сравнение с предходния период. (вредна регулация, която ще качи още повече цената на тока без да реши съществуващ проблем)
28. Ще стартираме 15-годишна програма за саниране на всички панелни сгради в страната с европейски средства и със средства от държавния бюджет. (къде е справедливостта? защо всички да плащат заради тези, които са купили апартаменти в панелни блокове)
30. Ще стартираме мащабна програма за възстановяване на поливното земеделие. (това не е ли работа на самите земеделци?)

НЕУТРАЛНИ
13. Ще улесним достъпа до кредитиране на малки и средни предприятия чрез промяна в приоритетите на Българската банка за развитие. (тази банка трябва да се приватизира, а не да й се поставят приоритети, които при това действат и в момента)
15. Ще приемем Закон за подпомагане и развитие на българската култура, който да гарантира държавните ангажименти към културата и да улесни инвестирането в културни проекти. (твърде общо)
22. Ще въведем тестове за лоялност с детектор на лъжата за ръководителите в митническите и данъчните органи, в МВР и специалните служби. (екзотика, която ако се приложи сега, България вероятно ще остане без ръководители на тези служби; корупция се бори с прозрачност, електронно правителство, добри правила и добра съдебна система)
23. Ще спазваме правилото, че без полагането на централизиран изпит за прием в държавната администрация, нито едно лице не може да бъде назначавано в администрацията, дори при условията на заместване. (едва ли ще реши проблемите на администрацията; може би по-добре ще работи система, която изхвърля некадърните и не бетонира държавните служители на позициите им)
25. Ще осигурим гражданско участие в държавните регулаторни органи. (това и сега го има на много места, но не помага; прозрачността е най-добрата гаранция за гражданско участие, защото всеки гражданин ще може да се изкаже)

НЕЯСНИ ОБЕЩАНИЯ
5. Ще гарантираме, че след две години нито едно българско дете няма да чака за детска градина. (как?)
9. Ще създадем условия за разкриване на поне 150 000 нови работни места в рамките на две години. (как?)
18. Ще реформираме спешната помощ така, че линейката да идва за не повече от 30 минути във всяка точка на страната. (как?)
29. Ще намалим наполовина населените места, засегнати от воден режим.(как?)
31. Ще изградим и ремонтираме повече пътища от което и да е правителство досега. (как?)