Skip to content
C, PHP, VB, .NET

 Сума от три карти до 18

   от C, PHP, VB, .NET


Катя и Георги взели девет карти с номера от 2 до 10. Съставили игра, в която един по един започват да взимат последователно по една карта от масата. Правилата на играта гласят, че ако в даден момент един от двамата играчи държи в ръцете си три карти, сумата от номерата на които е числото 18, той печели.

Нека например в първата игра, бидейки дама, Катя да започне първа. Три от възможните първи игри са следните:

:

  • Катя печели: {2 3 | 6 9 | 10…} – Катя е взела 2, 6 и 10, чиято сума е 18;
  • Георги печели: {2 3 | 6 10 | 4 5} – Георги е взел 3, 10 и 5, чиято сума е 18;
  • Равен мач: {2 3 | 6 10 | 5 7 | 8 4 | 9} – Катя има 2, 5, 6, 8 и 9, а Георги 3, 4, 7 и 10. Нито един от двамата не прави обща сума 18 от три карти.

Има ли печеливша стратегия за един от двамата играчи (първия или втория)?