Skip to content
C, PHP, VB, .NET

 Форматиране на низове – примерна задача

   от C, PHP, VB, .NET


В долната задача демонстрирам употребата на String.format(). Дадена е следната задача: по подадено число N, да се отпечата чрез стандартния изход матрица с размерност NxN със звезди по диагоналите и празни интервали за останалите елементи.

Обикновено хората започват да търсят решение чрез вложени цикли, например:

public class MatrixStarDiagonals {
  public static void main(String[] args) {
    int N = 10;
    for (int i = 0; i <= N; i++) {
      StringBuilder strb = new StringBuilder(N);
      if (i == N/2 + N%2) continue;
      for (int j = 0; j <= N; j++) {
        if (N%2==1 && i==N/2 && j==N/2) continue;
        else if (N%2==1 && i==N/2+1 && j==N/2+1) continue;
        else if (i==j || N-i==j) strb.append("*");
        else if(j!=N/2+N%2) strb.append(" ");
      }
      System.out.println(strb.toString());
    }
  }
}

Това решение е далеч от оптимално – има вложен цикъл. Вероятно може да се оптимизира като се премахне този проблем, но при всички случаи има много проверки за различни ситуации – четно, нечетно и т.н. Освен това се налага употреба на StringBuilder, за да не се печата символ по символ на екрана.

Чрез форматирани низове същото може да се постигне елементарно, с много по-малко проверки и печатайки директно цели редове и без вложен цикъл:

public class MatrixStarDiagonals {
  public static void main(String[] args) {
    int N = 10;
    for (int i = 1; i <= N; i++) {
      String res = String.format("%" + ((i <= N / 2) ? i : N - i + 1) + "s", "*");
      if (N - 2 * i + 1 != 0) res += String.format("%" + ((i <= N / 2) ? N - 2 * i + 1 : 2 * i - N - 1) + "s", "*");
      System.out.format("%1$-"+ N + "s"+"%n", res);
    }
  }
}

Естествено, изучаването на подобни неща не е нормална част за курс по ООП, но все пак е хубаво упражнение, което показва, че ученето на printf в началния курс по програмиране на C не остава безполезно при преминаване към програмиране от по-високо ниво.

П.П. Едноредово решение (в името на спорта):

public class MatrixStarDiagonals {
  public static void main(String[] args) {
    for (int N=10, i=1; i<=N; i++) System.out.format("%1$-"+ N + "s"+"%n",String.format("%"+((i<=N/2)?i:N-i+1)+"s"+((N-2*i+1!=0)?"%"+((i<=N/2)?N-2*i+1:2*i-N-1)+"s":""), "*", "*"));
  }
}