Skip to content
C, PHP, VB, .NET

 Наклон на пътя

   от C, PHP, VB, .NET


Всички (трябва да) сме учили геометрия в училище и (трябва да) знаем  понятието „ъгъл“, което естествено измерваме по различни начини. Средностатистическият човек познава добре градусите, а понякога борави отлично и с радиани. Забелязал съм обаче, че малко хора са се замисляли какво означават процентите за „наклон на пътя“ по пътните знаци. На колко градуса например съответства наклон от 9%? Опишете начинът за изчисление. Защо се използват тези мерни единици „проценти“, а не добре познатите на всички градуси?

Знак А5 - стръмен наклон при спускане

А5 - стръмен наклон при спускане

 

Знак А6 - стръмен наклон при изкачване

А6 - стръмен наклон при изкачване