Skip to content
C, PHP, VB, .NET

 Система от зъбни колела

   от C, PHP, VB, .NET


Възможно ли е да се придаде движение на това?

Изобщо възможно ли е система с нечетен брой зъбни колела в затворен цикъл да се задвижат? Ако да – дайте пример. Ако не – докажете.