Skip to content
C, PHP, VB, .NET

 Материя и антиматерия

   от C, PHP, VB, .NET


Както добре знаем материята и антиматерията тотално се анихилират една с друга. Във вселената ни очевидно има доста материя. Това означава ли, че материята е била повече от антиматерията при „Големия Взрив“? Защо е така?