Skip to content
Как се пише

 Как се пише: етнокултурен, етно-културен  или  етно културен?

   от Как се пише


Правилно е да се пише слято – етнокултурен, също и етнокултурна, етнокултурно, етнокултурни. Това прилагателно име е образувано от съществителното…