Skip to content
Нели Огнянова

 Състоянието на правата на човека у нас 2016 | US State Department

   от Нели Огнянова


Поредният доклад на Държавния департамент на САЩ за състоянието на правата на човека по държави 2016, публикуван март 2017

България -все така култура на натиск, несвободна журналистика, корпоративна и политическа пропаганда


Filed under: Uncategorized