Skip to content
Как се пише

 Как се пише: съпротивявам се или съпротивлявам се?

   от Как се пише


Двете форми са дублетни и могат да се употребяват равностойно в книжовната реч. Изиграхме равностоен мач и до последната минута…