Skip to content
Как се пише

 Как се пише: подизпълнител или под-изпълнител?

   от Как се пише


Правилно е да се пише слято – подизпълнител, мн.ч. подизпълнители, тъй като под- е представка в думата, а представките не…