Skip to content
Как се пише

 Как се пише: тургор или тургур?

   от Как се пише


Правилно е да се пише тургор. Думата е заета от новолатински – turgor. Масажните процедури правят кожата по-устойчива, повишава се…