Skip to content
Николай Слатински

 “За да се оправят нещата в тая страна, първо трЕбва да се оправи тоя народ!”

   от Николай Слатински


  Честно казано, аз съм много разтревожен след днешния ден и посланието на президента, дори да се опитвам да гася негативното си мнение по принцип и да се опирам само на принципни несъгласия.
  Тревожи ме нивото на посланието и аргументацията.
  Тревожи ме езикът, който е шаблонен и банален.

чети по-нататък