Skip to content
Как се пише

 Как се пише: залез-слънце или залез слънце?

   от Как се пише


Според официалния правопис се пише полуслято – залез-слънце. По залез-слънце над столицата се развихри буря, придружена от градушка. В миналото…