Skip to content
Как се пише

 Как се пише: изцяло или из цяло?

   от Как се пише


Когато представлява наречие със значение ’напълно, съвсем’, се пише слято – изцяло.   Именно ти преобърна изцяло живота ми. Сблъскваш се не…