Skip to content
Как се пише

 Как се пише: нащрек или на щрек?

   от Как се пише


Правилно е да се пише слято – нащрек. Дръж денонощно револвера близо до себе си и бъди винаги нащрек. През…