Skip to content
C, PHP, VB, .NET

 Резултати 2017

   от C, PHP, VB, .NET


Изпитът по ПТСК редовна сесия ще се проведе на 15.05.2017 г. (понеделник), 08:00 ч., зала 1152. 

Освободени от изпит с отличен 6 (подчертаните получават специална похвала за добре подготвен практически пример по време на защитата):

 1. Николай Данеков 121213249
 2. Йордан Добрев 121213193
 3. Георги Илиев 121213248
 4. Добромир Симеонов 121213129
 5. Симеон Иванов 121213005
 6. Радослав Йорданов 121213003
 7. Денис Ангелов 121213002
 8. Ивайло Стоянов 121213241
 9. Красимир Райков 121213039
 10. Георги Котов 121213031
 11. Пламен Наков 121213017
 12. Петър Петров 121213096
 13. Росен Тодоров 121213180
 14. Боян Кръстев 121213195
 15. Деян Куртев 121213013
 16. Благой Николов 121213206
 17. Иван Колев 121213114
 18. Стилиян Димов 121213182

Освободени от изпит с мн. добър 5 (пишете на philip@abv.bg ако желаете да се откажете от оценката и да се явите на изпит като освободени от задача):

 1. Георги Челенков 121213099
 2. Даяна Христова 121213021
 3. Цанислав Иванов 121213008
 4. Атанас Трошанов 121213079
 5. Доналд Овчаров 121213222
 6. Борис Йончев 121213194
 7. Станимир Караилиев 121213073
 8. Радослав Дончев 121213154
 9. Йоана Иванова 121213103

Освободени само от задача:

 1. Кристиян Стойнов 121213220
 2. Траяна Иванова 121213093
 3. Мартин Топалов 121213089
 4. Пламен Илиев 12123159
 5. Емил Топов 121213083
 6. Павел Кръстев 121213262

Резултати от изпит – редовна сесия:

 1. Петьо Петков 121213208 – 2
 2. Любомир Стоимчев 121213075 – 2
 3. Веселин Чолаков 121213115 – 2
 4. Омар Асумани 121213155 – 2
 5. Силвестър Илчев 121213124 – 2
 6. Натали Христова 121213042 – 2
 7. Кристиян Димитров 121213168 – 2
 8. Яна Якимова 121213218 – 2
 9. Евелина Галева 121213009 – 2
 10. Цветелин Кулински 121213015 – 2
 11. Мартин Михайлов 121213117 – 2
 12. Ивайло Захариев 121213186 – 2
 13. Ерсин Рюстем 121213150 – 2
 14. Никола Георгиев 121213191 – 2
 15. Иван Банков 121213221 – 2
 16. Пламен Пеев 121213250 – 3
 17. Теодор Златев 121213137 – 2
 18. Павел Кръстев 121213262 – 5
 19. Владимир Вълев 121213035 – 2
 20. Деян Тодоров 121213122 – 3
 21. Млади Кралев 121213172 – 3
 22. Петър Христов 121213119 – 3
 23. Садула Хасан 121213143 – 3
 24. Траяна Иванова 121213093 – 4
 25. Кедим Хаджиев 121213215 – 3
 26. Ерай Мюмюн 121213060 – 2
 27. Владислав Стефанов 121213174 – 3
 28. Стефан Хаджийорданов 121211189 – 3 – протокол
 29. Стоян Хаджийски 121213074 – 5
 30. Камен Лазаров 121213239 – 5
 31. Мария Николова 121213169 – 4
 32. Борис Николов 121213014 – 2
 33. Елена Ашикова 121213033 – 3
 34. Димитър Коджейков 121213200 – 5
 35. Пламен Илиев 121213159 – 5
 36. Захра Харира 121213246 – 4
 37. Константин Стоянов 121213095 – 4
 38. Борислав Филипов 121213101 – 3
 39. Вирджиния Добрева 121213128 – 4
 40. Драгомир Рангелов 121213201 – 6
 41. Владислав Маринов 121213245 – 4
 42. Виктор Панев 121213050 – 3
 43. Мартин Топалов 121213089 – 5
 44. Вивиан Данчева 121213004 – 5
 45. Емил Топов 121213083 – 2
 46. Теодора Димитрова 121213044 – 4
 47. Ангел Симеонов 121213023 – 3
 48. Гюрай Мюмюн 121213059 – 2
 49. Йордан Начев 121213049 – 4
 50. Антоан Андонов 121213216 – 3
 51. Павлин Петров 121213238 – 4
 52. Кристиян Стойнов 121213220 – 6
 53. Десислав Христов 121213166 – 4
 54. Венцислав Пенев 121213078 – 6

Резултати от изпит – поправителна сесия

 1. Ерай Мюмюн 121213060 – 4
 2. Теодор Златев 121213137 – 4
 3. Кръстина Ангелова 121213179 – 6
 4. Ерсин Рюстем 121213150 – 4
 5. Любомир Стоимчев 121213075 – 5
 6. Евелина Галева 121213009 – 3
 7. Яна Якимова 121213218 – 3
 8. Иван Банков 121213221 – 3
 9. Гюрай Мюмюн 121213059 – 2
 10. Николай Ванков (магистър-изравнително обучение) – 3
 11. Натали Христова 121213042 – 3
 12. Ивайло Захариев 121213186 – 3
 13. Мартин Михайлов 121213117 – 4
 14. Мартин Куванджиев 121213113 – 2
 15. Цветелин Кулински 121213015 – 3
 16. Силвестър Илчев 121213124 – 2
 17. Никола Георгиев 121213191 – 2
 18. Веселин Чолаков 121213115 – 2

Резултати от изпит – ликвидационна сесия

 1. Мартин Куванджиев 121213113 – 5
 2. Борис Николов 121213014 – 4
 3. Омар Асумани 121213155 – 3
 4. Емил Топов 121213083 – 4
 5. Елеонора Поибренска 121213256 – 6
 6. Петьо Петков 121213208 – 3
 7. Гюрай Мюмюн 121213059 – 3
 8. Владимир Вълев 121213035 – 3