Skip to content
Как се пише

 Как се пише: повехнал или повяхнал?

   от Как се пише


Правилно е да се пише повехнал, също и повехнала, повехнало, повехнали. Ръцете му трепереха, кожата на лицето му беше повехнала…