Skip to content
Нели Огнянова

 ЕС: културни и творчески индустрии

   от Нели Огнянова


Ново изследване за културните и творчески индустриии в ЕС.

В частност разглежда се и как те са повлияни от процесите на цифровизация – подзаглавието е Икономика на културата в цифровото време.


Filed under: Digital, EU Law