Skip to content
Как се пише

 Как се пише: дупликация или дубликация?

   от Как се пише


Правилно е да се пише дупликация. Данните на компанията са централизирани, дупликацията е елиминирана и грешките при въвеждане са сведени до…