Skip to content
Как се пише

 Как се пише: безпокоен или безспокоен?

   от Как се пише


Правилно е да се пише безпокоен, също и безпокойна, безпокойно, безпокойни. Думата е образувана от представката без-, съществителното име покой…