Skip to content
Николай Слатински

 И мен ме дадоха на Етична комисия

   от Николай Слатински


  Този статус публикувах във Фейсбук вчера, 29.06.2017 г.
  
  
  Не бих съобщил това, защото уважавам институциите на демократичната държава и моите принципи ме карат да отстоявам името, авторитета, професионализма и човешкото си достойнство най-напред чрез институциите.

чети по-нататък