Skip to content
Как се пише

 Как се пише: заместник-ръководител, заместник ръководител или заместникръководител?

   от Как се пише


Това сложно съществително име се пише полуслято – заместник-ръководител, защото се състои от две съществителни, второто от които пояснява първото;…