Skip to content
LeeAnn

 Небеса…

   от LeeAnn


Понякога Слънцето отказва да се оттегли преди да е събрало всички въздишки на земните обитатели и да ги е превърнало в неповторим небесен пътеводител.

Днес Слънцето събра въздишките от умора и ги превърна в ефирни сиви плетеници…

1024w" sizes="(max-width: 500px) 100vw, 500px" />

Въздишките от любопитство и нетърпение запали с огнените си лъчи и освети с тях пътя към сбъднатото утре…

1024w" sizes="(max-width: 500px) 100vw, 500px" />

…а замечтано-влюбените въздишки превърна в розово-лилав бонбонен фондан и застла с него пътя към споделеното утре.

1024w" sizes="(max-width: 500px) 100vw, 500px" />

Въздишките на облекчение и удовлетвореност постла на пътя към щастливото утре…

1024w" sizes="(max-width: 500px) 100vw, 500px" />

Едва тогава, оставяйки земята обгърната в мечтателност и нежност, се оттегли и тихо заспа…

1024w" sizes="(max-width: 500px) 100vw, 500px" />