Skip to content
Как се пише

 Как се пише: един и същ или един и същи?

   от Как се пише


И двата варианта са правилни, тъй като същ и същи са дублетни форми. Препоръчителна е употребата на същ. Ясно е,…